ZUNO banka postupne ukončí svoju činnosť

4. októbra 2016 11:24
SITA
Zuno
Ilustračné foto. Zuno
AKTUALIZOVANÉ 12:57

Dôvodom tohto rozhodnutia je zjednodušenie štruktúry a odstránenie duplicitných aktivít na trhoch, kde skupina pôsobí.

Majiteľ ZUNO Bank AG, Raiffeisen Bank International (RBI) Group, sa rozhodol ukončiť činnosť ZUNO banky v Českej aj Slovenskej republike. Dôvodom tohto rozhodnutia je zjednodušenie štruktúry a odstránenie duplicitných aktivít na trhoch, kde skupina pôsobí. Ako ďalej informovala spoločnosť, s účinnosťou od 21. októbra preto ZUNO banka zastaví prijímanie nových klientov. Na Slovensku zároveň k rovnakému dátumu zníži úrokové sadzby na sporiacich produktoch na nulovú úroveň.

Chránené vklady

„Chcel by som zdôrazniť, že všetky klientske prostriedky v ZUNO banke sú chránené v zmysle zákona o ochrane vkladov. Klientom, ktorí aktuálne využívajú naše bankové služby, bude ZUNO poskytovať servis aj naďalej. O ďalších krokoch ich budeme informovať s dostatočným predstihom,“ povedal Oyvind Oanes, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZUNO Bank AG.

Presun aktivít pod Tatra banku

Predpokladaný dátum vrátenia bankovej licencie ZUNO banky je na konci prvého polroka 2017. Bankové aktivity sa budú postupne presúvať na Raiffeisenbank, a. s. (ČR) a Tatra banku, a. s. (SR). O konkrétnom postupe sa ešte rokuje v rámci skupiny RBI a tiež s príslušnými dohľadovými orgánmi.

„Keďže sme súčasťou jednej bankovej skupiny, naše nazeranie na smerovanie bankovníctva je si veľmi blízke. Budúcnosť bankovníctva vidíme najmä v rozvoji nových technológií a digitalizácii. Sme preto presvedčení, že klienti pocítia pripravovanú zmenu len minimálne,“ povedal Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

mBank odchod ZUNO mrzí

ZUNO banka bola priamou konkurenciou internetovej banky mBank. „Napriek tomu, že ZUNO bolo pre nás priamou konkurenciou, jeho odchod nás mrzí – bankový trh na Slovensku bude menej pestrý a tradičné banky prídu o jedného vyzývateľa,“ povedal Tomáš Palovský, PR manažér a hovorca mBank. mBank je najväčšou a teraz už jedinou internetovou bankou na Slovensku. Od roku 2007 získala na Slovensku už viac ako 265 tis. klientov.

Zúženie ponuky služieb

Ako skonštatoval výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Maroš Ovčarik, niektoré pravdepodobne menšie banky ešte môže čakať ich predaj, prípadne zlúčenie s niektorou z väčších bánk. Odchod alebo zlúčenie akejkoľvek banky však nie je podľa neho z pohľadu konkurenčného prostredia dobrou správou, pretože sa zužuje ponuka služieb na trhu.

„Určitá konsolidácia bankového sektora podľa môjho názoru príde aj preto, že slovenský bankový sektor z pohľadu ziskovosti čaká v najbližšej budúcnosti skôr stagnácia, ako zásadnejšie rasty. Čo súvisí hlavne s poklesmi úrokových sadzieb na celom trhu, ale napríklad aj s reguláciou v posledných rokoch,“ dodal Ovčarik.

Neúspešný predaj

V marci tohto roka luxemburská skupina ABH Holdings S.A. (ABHH) odstúpila od kúpy ZUNO banky. Dôvod odstúpenia od obchodu s RBI však nesúvisel so ZUNO bankou. Raiffeisen Bank International však stále rokuje o možnosti predaja platformy, na ktorej ZUNO banka funguje.

O ZUNO

K 31. augustu 2016 mala ZUNO banka viac ako 200 zamestnancov. Zákaznícka báza spolu predstavovala 266 tisíc klientov v ČR a SR. Banka spravuje približne 815 mil. eur v depozitoch a objem úverov je vo výške 86 mil. eur.

Banka ZUNO je súčasťou rakúskej skupiny Raiffeisen. Pilotná prevádzka banky ZUNO odštartovala na Slovensku 1. augusta 2010, komerčnú prevádzku spustila 6. decembra 2010 a v polovici roka 2011 ju nasledovala Česká republika.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články