O zlučovaní Prima banky so Sberbank budú akcionári rozhodovať o mesiac

21. apríla 2017 10:24
SITA, voFinanciach.sk
Peniaze, euro, mince
Ilustračné foto pixabay.com

Od spojenia klientely oboch bánk sa očakáva ďalšie upevnenie postavenia na slovenskom bankovom trhu.

Akcionári Prima banky budú o mesiac rozhodovať o zlúčení so Sberbank Slovensko. Ako ďalej vyplýva zo zverejnených informácií, mimoriadne valné zhromaždenie sa bude konať 24. mája. V návrhu zmluvy o zlúčení je uvedené, že obe strany požiadajú o zápis zlúčenia do Obchodného registra SR s účinnosťou od 1. augusta. Značka Sberbank tak zanikne k 31. júlu 2017.

Rozsiahlejšie možnosti poskytovania služieb

Dôvodom a cieľom zlúčenia Prima banky a Sberbank je čo najefektívnejšie využitie prostriedkov investovaných do základného imania oboch bánk. V prospech zlúčenia bánk hovoria aj rozsiahlejšie možnosti poskytovania bankových služieb, najmä úverových produktov širšej klientele.

Od spojenia klientely oboch bánk za použitia adekvátnej marketingovej kampane sa reálne očakáva ďalšie upevnenie postavenia na slovenskom bankovom trhu, ako aj zvýšenie trhového podielu na strane retailového bankovníctva. Klientelou Sberbank sa zároveň rozšíria možnosti Prima banky v oblasti firemného bankovníctva.

Sberbank stagnovala bez úspechu

Sberbank v posledných rokoch podľa Prima banky stagnuje a zároveň je najmenšou zo všetkých štandardných bánk s historicky nedostatočne efektívnymi vnútornými procesmi a organizáciou a oproti ostatným bankám s nízkym počtom klientov. Jej pôvodný obchodný model a zameranie neviedli k úspechu a ani nedávali predpoklad dlhodobej úspešnej samostatnej existencie.

Cieľom zlúčenia oboch bánk je vytvoriť na základe úspešného modelu Prima banky väčšiu banku s možnosťou využiť synergické efekty predovšetkým v oblasti organizácie, procesov, technického zabezpečenia a vnútornej efektivity a zabezpečiť tak pre obidve pôvodné banky perspektívu dlhodobého úspešného fungovania a rozvoja. Pre klientov bude prínosom aj väčšia dostupnosť. Rozšíri sa totiž sieť pobočiek a bankomatov.

Zvýši sa základné imanie

V súvislosti so zlúčením so Sberbank Slovensko je potrebné zvýšiť základné imanie Prima banky zo súčasných 111,2 mil. eur o ďalších 115,6 mil. eur, a to vydaním novej emisie akcií. Zvýšenie základného imania sa splatí zo splateného základného imania Sberbank Slovensko vo výške 65,7 mil. eur a z emisného ážia Sberbank Slovensko vo výške 49,9 mil. eur. Základné imanie Prima banky tak bude v celkovej výške 226,8 mil. eur.

O Prima banke

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku.

O Sberbank Slovensko

Sberbank Slovensko bola do Obchodného registra SR zapísaná koncom augusta 1991. Do konca októbra 2007 pôsobila na trhu ešte ako Ľudová banka, potom zmenila názov na Volksbank Slovensko, keď sa jej hlavným akcionárom stala rakúska spoločnosť Volksbank International. Avšak 15. februára 2012 sa 100-percentným akcionárom Volksbank International stala ruská banka Sberbank. Obchodné meno a značku banka na Slovensku zmenila 15. februára 2013. No Sberbank Europe podpísala v decembri 2015 dohodu so skupinou Penta o predaji majoritného podielu v Sberbank Slovensko.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články