Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Sporenie
Ilustračné foto. pixabay.com
23. mája 2018 11:34 BankySpotrebiteľ od voFinanciach.skSITA / voFinanciach.sk

Vláda schválila zmeny v stavebnom sporení, oproti pôvodnému návrhu sú miernejšie

AKTUALIZÁCIA 13:55 V súčasnom regulačnom rámci podmienok pre poberanie štátnej podpory stavebného sporenia podľa ministerstva financií absentujú prvky účelovosti, adresnosti a efektívnosti.

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh novely zákona o stavebnom sporení. Oproti pôvodnému návrhu, ktorý pred časom dalo ministerstvo financií do pripomienkového konania, ide o miernejšiu verziu a rezort v niektorých veciach ustúpil. Pôvodne ministerstvo navrhovalo, aby deti a mladiství do 18 rokov, ktorí majú založené stavebné sporenie, nemali nárok na štátnu prémiu. Od tohto plánu ministerstvo upustilo, ako aj od návrhu, že by mala byť štátna prémia predmetom rokovaní v parlamente. Štátna prémia sa teda aj naďalej bude určovať podľa vzorca.

Minister financií Peter Kažimír po rokovaní vlády uviedol, že na príprave novely zákona o stavebnom sporení spolupracovali aj so stavebnými sporiteľňami vyše roka a podľa neho dosiahli konsenzus po pripomienkovom konaní. Podľa Kažimíra produkt stavebného sporenia má miesto na slovenskom trhu. “Ako doplnkový nástroj určite áno,” skonštatoval minister. Napríklad v nemecky hovoriacich krajinách je to podľa neho tradičný spôsob sporenia. “Nemáme nič proti tomuto produktu. Chceme len, aby zodpovedal možnostiam a momentálnym podmienkam doby,” dodal Kažimír.

Vzhľadom na to, že štátna prémia na stavebné sporenie sa vypláca na báze kalendárneho roka, účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.

Stavebné sporenie je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky najmä na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient ukladá prostriedky na účet v stavebnej sporiteľni, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok môže klient získať v druhej fáze stavebný úver.

SBA SR

Priateľskí sporitelia sa zrušia

Navrhovanou novelou zákona o stavebnom sporení by sa mal zrušiť inštitút tzv. priateľských sporiteľov. Tí získavali štátnu prémiu aj napriek tomu, že si na účte stavebného sporenia len sporili a nečerpali žiadny úver. Priateľskí sporitelia doteraz nemuseli dokladovať účel použitia prostriedkov.

Preto ministerstvo financií navrhuje viazať poskytnutie štátnej prémie na podmienku, že sa prostriedky získané stavebným sporením, vrátane štátnej prémie, použijú výlučne na stavebné účely.

Okruh poberateľov prémie sa zúži

Zároveň by sa mal zúžiť okruh poberateľov prémie podľa príjmu. Rezort financií navrhuje zvýšiť adresnosť štátnej podpory stavebného sporenia formou určitého sociálneho zamerania tejto podpory. Štátna prémia by sa mala vyplácať plnoletým osobám iba v prípade, ak ich priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok neprekročí 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR.

Zároveň sa do návrhu doplnilo, že pri stavebných sporiteľoch, ktorí nie sú plnoletými osobami, sa štátna prémia bude vyplácať bez obmedzenia z hľadiska výšky ich zdaniteľných príjmov.

Poberanie prémie sa obmedzí pri medziúveroch

Súčasná právna úprava umožňuje čerpať štátnu prémiu aj počas splácania medziúveru, čo podľa ministerstva financií významne znižuje ochotu stavebných sporiteľov počkať si na pridelenie zvýhodneného stavebného úveru.

Preto sa navrhuje prijať také opatrenie, ktoré by demotivovalo stavebného sporiteľa zobrať si komerčný medziúver, a to tým, že sa vylúči nárok na štátnu prémiu pre stavebného sporiteľa počas čerpania a splácania medziúveru. Celkovo by toto opatrenie malo smerovať k postupnému znižovaniu objemu medziúverov.

V prvom roku sa bude prémia limitovať

Podmienky nároku na štátnu prémiu za prvý rok sporenia sa podľa ministerstva vôbec neodvíjajú od dĺžky obdobia platnosti zmluvy o stavebnom sporení v tomto prvom roku sporenia. Podľa súčasnej právnej úpravy je totiž možné na získanie plnej ročnej štátnej prémie uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení a vložiť celý požadovaný ročný vklad až v decembri kalendárneho roka, pričom štátna prémia za tento kalendárny rok je v plnej výške pripísaná na účet stavebného sporiteľa takmer hneď na začiatku nasledujúceho kalendárneho roka.

Ministerstvo preto navrhuje osobitné limitovanie nároku na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení uzavretej v priebehu kalendárneho roka v tom zmysle, že ak stavebný sporiteľ uzavrie takúto zmluvu až v druhom polroku, jeho nárok na štátnu prémiu z tejto zmluvy nesmie presiahnuť polovicu maximálnej sumy štátnej prémie ustanovenej zákonom.

Minimálna percentuálna výška prémie sa zníži

Taktiež by sa mala znížiť percentuálna výška štátnej prémie. V súčasnosti nemôže byť nižšia ako 5 % z ročného vkladu a vyššia ako 15 % z ročného vkladu. V súčasnej situácii to podľa ministerstva znamená, že aj keď percentuálna výška štátnej prémie vychádza podľa vzorca aktuálne na 0,5 % z ročného vkladu, musí sa určiť vo výške 5 % z ročného vkladu. Preto rezort financií navrhol znížiť spodnú hranicu percentuálnej výšky štátnej prémie z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu.

Vzhľadom na to, že touto zmenou sa vstupuje do ustanovenia, ktorým je upravená aj maximálna suma ročnej štátnej prémie a ktorá je ešte stále vyjadrená v slovenských korunách (2 000 korún, s prepočtom konverzným kurzom 66,39 eura), navrhuje sa zároveň ustanoviť maximálnu sumu štátnej prémie na 70 eur ročne zaokrúhlením na celé desiatky nahor v prospech stavebných sporiteľov.

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame