Úpravy v zákone o platobných službách schválila vláda

28. júna 2017 14:10
SITA
Platobný terminál, karty, bezkontakt
Ilustračné foto. mBank

Ide o transpozíciu eurosmernice, dôvodom úpravy je dynamický nárast objemu využívania elektronických služieb.

Vláda v stredu schválila návrh novely zákona o platobných službách. Ide o transpozíciu eurosmernice, ktorej cieľom je prispieť k vytvoreniu harmonizovaného trhu elektronických platieb v rámci celej Európskej únie. Dôvodom úpravy je dynamický nárast objemu využívania elektronických služieb, nárast využívania mobilných platieb, ako aj rozšírenie okruhu platobných služieb o ich nové druhy. Účinnosť zákona sa navrhuje od 13. januára 2018.

Zaviesť sa majú nové prvky

Jedným z cieľov transpozície smernice je posilnenie transparentnosti a možnosti rýchlejšieho prijímania inovácií v oblasti platobných služieb, a tým prispieť k účinnému a efektívnemu trhu s platbami. Zaviesť sa majú aj nové prvky na uľahčenie používania elektronických, najmä nízkonákladových internetových a mobilných platieb.

Zaviesť sa majú aj nové bezpečnostné opatrenia za účelom zmierňovania rizík v oblasti bezpečnosti platieb. Posilniť by sa mali aj práva spotrebiteľov, zvýši sa ich informovanosť s cieľom prispieť k zvýšeniu ochrany spotrebiteľov. Cieľom je aj zabezpečenie nediskriminačných podmienok pre poskytovateľov platobných služieb, vrátane možnosti vstupu nových hráčov na trh platobných služieb.

Príležitosť najmä IT firiem

Platby za tovar, poskytovanie úverov či elektronické obchodovanie vďaka novej európskej smernici o platobných službách už nebudú výhradne doménou bánk. Najmä IT firmy budú mať príležitosť ponúknuť firemným aj privátnym zákazníkom nové riešenia v oblasti platieb, bezpečnosti, správy finančných aktív, dátových analýz a softvéru.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články