Tatra banka prináša úverový program na rozvoj podnikania

1. marca 2016 10:31
SITA
Tatra banka
Ilustračné foto Tatra banka

Maximálna výška úveru je 1 mil. eur so splatnosťou do 10 rokov.

Tatra banka podpísala 26. februára tohto roka zmluvu so Slovenským záručným a rozvojovým fondom (SZRF). Vďaka tomu poskytne malým a stredným podnikom do októbra 20 mil. eur za zvýhodnených podmienok. SZRF z týchto prostriedkov poskytne 70 %, teda 14 mil. eur, zvyšných 30 % dá Tatra banka. Zároveň SZRF preberá aj časť kreditného rizika.

Podmienky úveru

Nové splátkové aj kontokorentné úvery sú určené pre malých a stredných podnikateľov so sídlom na Slovensku, s počtom zamestnancov do 250, ročným obratom do 50 mil. eur a s bilančnou sumou do 43 mil. eur. Financovaná investícia, resp. prevádzka musí byť na Slovensku, avšak mimo okresov Bratislava, Malacky, Senec a Pezinok.

Maximálna výška úveru je 1 mil. eur so splatnosťou do 10 rokov. Program je podporený z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE.

O Tatra banke

Tatra banka bola do Obchodného registra SR zapísaná 1. novembra 1990. V súčasnosti patrí do rakúskej skupiny Raiffeisen. Prostredníctvom svojej siete zhruba 150 obchodných miest pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska a zamestnáva približne 3 400 zamestnancov.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články