Systém stavebného sporenia prejde zrejme ďalšími zmenami

9. októbra 2017 12:01
SITA, voFinanciach.sk
úvery, bývanie, dom, peniaze, euro, bankovky, mince
Ilustračné foto. pixabay.com

Zákon o stavebnom sporení čakajú zmeny, pričom cieľom je zvýšiť účelovosť, adresnosť a efektívnosť štátnej podpory stavebného sporenia.

Ministerstvo financií SR má v pláne zmeniť zákon o stavebnom sporení. Ako ďalej vyplýva z predbežnej informácie, zverejnenej na portáli právnych predpisov, základným cieľom pripravovanej novely je zvýšenie účelovosti, adresnosti a efektívnosti štátnej podpory stavebného sporenia. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je január 2018.

V súčasnom regulačnom rámci podmienok pre poberanie štátnej podpory stavebného sporenia podľa rezortu financií chýbajú prvky účelovosti, adresnosti a efektívnosti. Dôvodom je napríklad to, že štátnu prémiu je možné čerpať aj bez zdokladovania účelového použitia nasporených prostriedkov vrátane poskytnutej štátnej prémie. Štátna podpora je zároveň podľa ministerstva adresovaná stavebným sporiteľom bez akéhokoľvek prvku selekcie. Jedným z dôvodov je aj to, že percentuálna výška štátnej prémie výrazne prevyšuje súčasné priemerné trhové úrokové sadzby na vkladových produktoch v komerčných bankách.

Rozhoduje vzorec

Maximálna výška štátnej prémie pri stavebnom sporení bude aj v roku 2018 zachovaná na úrovni 66,39 eura. Na jej získanie budú musieť Slováci nasporiť rovnakú sumu ako tento rok, čiže 1 327,80 eura. V roku 2016 to bolo tiež 1 327,80 eura, v roku 2015 to bolo 1 207,09 eura a v roku 2014 išlo o sumu 781,06 eura.

Kým v minulosti výšku štátnej prémie upravoval každoročne zákon o štátnom rozpočte, od januára 2005 sa počíta už podľa vzorca, ktorý zohľadňuje predovšetkým výšku úrokových sadzieb štátnych dlhopisov. Ešte pred niekoľkými rokmi sa zákon o stavebnom sporení neustále menil, menila sa aj výška štátnej prémie. Podľa stavebných sporiteľní tieto zmeny klientov zneisťovali. Pôvodná výška štátnej prémie 199,2 eura bola zachovaná do roku 2000, odvtedy sa každým rokom znižovala a menil sa aj vymeriavací základ. Aktuálna výška štátnej prémie 66,39 eura je platná od roku 2006.

Vlani sa objavili úvahy o zmene zákona

Aj v roku 2016 sa objavila snaha zmeniť zákon o stavebnom sporení. Podľa medializovaných, no v konečnom dôsledku nepotvrdených, informácií sa štátna prémia k stavebnému sporeniu mala prideľovať len ľuďom s nižšími príjmami, konkrétne s mesačným príjmom do 1,3-násobku priemernej hrubej mzdy na Slovensku. Stavebné sporiteľne však nezisťujú výšku príjmu klienta, čo by znamenalo vyššiu administratívnu náročnosť a zásah do informačných systémov.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články