Slovenský Wüstenrot má nové zloženie predstavenstva

4. januára 2017 18:02
voFinanciach.sk
Klaus Wöhry, člen predstavenstiev Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne.
Klaus Wöhry, člen predstavenstiev Wüstenrot poisťovne a Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Wüstenrot

Novým členom predstavenstiev Wüstenrot poisťovne, a.s. a Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. sa s účinnosťou od 1. januára 2017 stal Klaus Wöhry, ktorý prichádza na Slovensko z rakúskeho Wüstenrotu. Na pozícii člena predstavenstiev oboch spoločností nahradil Michaela Zieglera.

Klaus Wöhry je absolventom štúdia ekonomiky na univerzite v rakúskom Grazi, doktorandského štúdia sociálnych a ekonomických vied na univerzite v Innsbrucku a univerzitného kurzu projektového manažmentu v Salzburgu. Má certifikáty Internal Auditor, Financial Services Auditor a Risk Management Assessor (všetky z Institute of Internal Auditors, USA).

Vo Wüstenrot pôsobí dlhé roky

Dlhé roky pracoval ako riadiaci pracovník v oblasti finančníctva, a to hlavne pod značkou Wüstenrot v širšom európskom kontexte. Pôsobil ako člen predstavenstva Wüstenrot poisťovne v Poľsku, člen dozornej rady Wüstenrot stavebnej sporiteľne v Chorvátsku a v rokoch 2009 až 2012 pôsobil ako člen dozornej rady Wüstenrot poisťovne na Slovensku. Vo Wüstenrot Gruppe v Salzburgu zastával pozíciu vedúceho manažmentu projektového portfólia a strategického plánovania. Popritom sa venoval aj publikačnej činnosti a vyučoval na Wirtschaftsuniversität Wien.

Aktuálne zloženie predstavenstiev Wüstenrotu na Slovensku:

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Ing. Jozef Adamkov, predseda
Mag. Christian Sollinger, CIIA, člen
Dr. Klaus Wöhry, člen

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Ing. Jozef Adamkov, predseda
Mag. Christian Sollinger, CIIA, člen
Dr. Klaus Wöhry, člen

O Wüstenrote

Wüstenrot je finančná skupina založená v Nemecku a Rakúsku. Na slovenskom trhu sa etablovala najskôr v oblasti stavebného sporenia a následne aj v oblasti poistenia. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. pôsobí na Slovensku od júna 1993, odvtedy prešla čiastočnou zmenou akcionárskej štruktúry a obchodného mena. Wüstenrot poisťovňa, a.s., bola založená v roku 1998, najskôr ako životná poisťovňa, neskôr vstúpila aj na trh neživotného poistenia, od r. 2004 vlastní univerzálnu licenciu.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články