Slováci držia väčšinu úspor na účtoch a vkladoch

10. februára 2017 10:41
SITA, voFinanciach.sk
Sporenie
Ilustračné foto. pixabay.com

Podľa posledných štatistík OECD na nich mali klienti na Slovensku odložených 62,26 % svojich úspor.

Hodnota finančného majetku domácností na Slovensku sa za uplynulú dekádu takmer strojnásobila. Nezmenilo sa však nič na tom, že tak ako v minulosti, aj teraz držia Slováci väčšinu svojich úspor na bežných, sporiacich alebo termínovaných účtoch, resp. vkladoch. Podľa posledných štatistík OECD na nich mali klienti na Slovensku odložených 62,26 % svojich úspor.

Ako druhý najfrekventovanejší nástroj si klienti na Slovensku volili penzijné fondy, do ktorých  sústreďovali 12,7 % svojich financií. V podielových fondoch mali domácnosti uložených 8,42 % finančného majetku. V cenných papieroch mali Slováci podľa OECD uložených 2,5 % majetku, pričom v akciách len 0,2 %.

Ochota podstúpiť riziko

Z údajov ČSOB vyplýva, že viac investujú starší klienti, nad 40 rokov. “Na základe našich skúsenosti môžeme povedať, že ochota klientov podstúpiť mierne riziko výmenou za potenciálne vyšší výnos sa o niečo zvýšila. Do istej miery to môže súvisieť aj s tým, že nízke úroky na termínovaných vkladoch či sporiacich produktoch motivovali klientov k tomu, aby sa viac poobzerali po iných možnostiach zhodnocovania ich úspor,“ hovorí riaditeľka Odboru prémiového segmentu ČSOB Mária Horváthová.

Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu spoločnosti Ipsos, pripraveného exkluzívne pre ČSOB. Podľa neho sa od roku 2014 medzi klientmi na Slovensku mierne zvýšila ochota podstúpiť vyššie riziko v záujme vyššieho výnosu. Najbežnejšou alternatívou ostáva mierne vyšší zisk s toleranciou mierneho rizika. Opýtaní si najčastejšie volili možnosť, že budú akceptovať 3-percentné riziko straty pri možnom 7-percentnom zisku.

Odporúčania

“Investovanie  by nemalo byť vnímané ako záťaž, ale ako príležitosť. Odporúčame pritom dodržiavať niekoľkých základných zásad, vďaka ktorým môžu investovať aj opatrnejší klienti. Prvou z nich je diverzifikovať peniaze do viacerých investícii. Zároveň si treba uvedomiť, že investovanie nie je otázkou niekoľkých týždňov, preto netreba investovať peniaze, ktoré môže klient v krátkej dobe potrebovať,“ dopĺňa Horváthová.

“Trhová situácia sa neustále mení, a preto je vhodné mať peniaze vo viacerých investičných produktoch. Každý z nich môže byť založený na inom princípe. Jeden môže obsahovať zastúpenie akcií a dlhopisov z celého sveta, iný investovať do konkrétneho regiónu alebo sektoru. Jeden môže poskytovať určitú ochrannú úroveň, iný prispôsobovať svoje zloženie aktuálnym trendom na finančných trhoch. Diverzifikácia je zlatým pravidlom investovania. Vďaka diverzifikácii môže aj opatrnejší klient investovať časť peňazí do dynamickejších produktov bez toho, aby stratil zo zreteľa riadenie svojho rizika,“ hovorí riaditeľka zahraničnej pobočky KBC Asset Management NV na Slovensku  Dana Škublová.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články