Skupina Profi Credit s úvermi za 332 mil. eur, podiel SR bol takmer 20 %

18. februára 2016 11:10
SITA
úvery, dohoda, podpis, zmluva
Ilustračné foto Naypong/FreeDigitalPhotos.net

Spoločnosť posilnila svoju pozíciu na európskom trhu poskytovateľov nebankových finančných úverov. 

Firma Profi Credit poskytla v minulom roku svojim klientom na Slovensku, v Česku, Poľsku, Bulharsku a v Rusku úvery v nominálnej hodnote 331,642 mil. eur. Medziročne si tak skupina pripísala nárast o 7 %. Na Slovensku firma uzatvorila zmluvy v objeme takmer 61,21 mil. eur.

V rámci Českej republiky predstavoval minuloročný objem poskytnutých úverov zhruba 79,3 mil. eur. V Poľsku to bol najvyšší objem, a to 160,92 mil. eur. V Bulharsku tvorili poskytnuté úvery sumu 27,58 mil. eur. Spoločnosti sa v uplynulom roku podarilo rozšíriť svoje pôsobenie aj v Rusku.

Legislatívne zmeny v SR a ich vplyv

Výsledok hospodárenia na Slovensku v uplynulom roku priamo ovplyvnili rozsiahle legislatívne zmeny. “Zo strany našej spoločnosti pozitívne vnímame zavedenie licencovania nebankových subjektov zo strany NBS a otvorenie možnosti vstupu do nebankového registra klientskych informácií, na základe čoho je možné dôkladnejšie preveriť potenciálnych klientov a tým predísť ich prípadnému nepremyslenému zadlžovaniu sa,” povedal marketingový riaditeľ Profi Credit Slovakia Richard Lörincz.

Na druhej strane je podľa neho nevyhnutné povedať, že vlaňajšie legislatívne zmeny výrazne sťažili prístup klientov k spotrebiteľským úverom. “Vzhľadom na množstvo zmien sú spotrebitelia častokrát zmätení a nestačia vnímať súvislosti. Považujeme za nesmierne dôležité, aby sa situácia v rámci finančného sektoru stabilizovala. Rozumieme existujúcej snahe chrániť spotrebiteľov, na druhej strane sa však vplyvom zmien reálne otvorila možnosť presunu časti klientov do zóny šedej ekonomiky,” dodal Lörincz.

O spoločnosti

Spoločnosť Profi Credit Slovakia poskytuje úverové finančné služby. Vznikla v roku 2000 ešte pod názvom Profireal Slovakia, zmena názvu prišla v roku 2008. Firma je súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Profireal Group.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články