Retailové vklady zrýchľovali tempo rastu aj v prvom polroku

19. októbra 2015 13:25
SITA
Sporenie
Ilustračné foto Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

Rast aj naďalej ťahali netermínované vklady.


Zrýchľujúci trend rastu retailových vkladov, ktorý začal v polovici roka 2014, pokračoval aj v prvom polroku tohto roka. Ako ďalej konštatovala Národná banka Slovenska (NBS), ku koncu júla vyrovnal dokonca hodnoty z roka 2012 s úrovňou rastu 6,8 % medziročne. Rast aj naďalej ťahali netermínované vklady, ku koncu júla dosiahol 16,7 %. V apríli sa stali dominantnou kategóriou a predstihli termínované, ktoré si udržovali stabilnú mieru poklesu okolo 4 % v období od polovice roka 2013 až do konca júla 2015.

Vklady do jedného roka rástli

Denné vklady a vklady so splatnosťou do sedem dní medziročne zrýchľovali tempo poklesu. Termínované vklady s viazanosťou do jedného roka, ktorých podiel je najväčší, stabilne rástli tempom okolo troch percent, čo je podľa NBS v súlade s ich niekoľkoročným trendom. Splatnosti od jedného do piatich rokov zaznamenávali naďalej pokles, hoci miernejší než v predchádzajúcom období. Vklady s viazanosťou nad päť rokov, čiže takmer výlučne tie v stavebných sporiteľniach, rástli stabilne priemerným tempom okolo osem percent.

Záujem o vyšší výnos

Pri voľbe banky pre termínovaný účet klienti aj v prvom polroku preferovali tie, ktoré ponúkali vyššie úrokové sadzby. Priemerné hodnoty na nových termínovaných zmluvách predstavovali 1,28 %. Trhové podiely v objeme vkladov sa podľa centrálnej banky zásadne nezmenili. Trojica najväčších bánk naďalej spravovala 55 % všetkých retailových vkladov.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články