Privatbanka za tri štvrťroky s rastom zisku na 6,4 mil. eur

14. novembra 2017 10:41
SITA
Privatbanka Digital Park II
Ilustračné foto Privatbanka

Deväťmesačný zisk spoločnosti sa v medziročnom porovnaní zvýšil o 61,6 %.

Privatbanka dosiahla od začiatku januára do konca septembra čistý zisk 6,4 mil. eur. Ako vyplýva z účtovnej závierky spoločnosti, v medziročnom porovnaní je to nárast o 61,6 %. Čisté úrokové výnosy klesli o 4,5 % na 8,6 mil. eur. Naopak, čisté prijaté poplatky vzrástli o 41,3 % na 7,8 mil. eur.

Bilančná suma banky bola na konci deviateho mesiaca vo výške 655,5 mil. eur. V medziročnom porovnaní stúpla o 10,8 %. Pohľadávky voči klientom predstavovali sumu 350,64 mil. eur a v porovnaní s koncom septembra vlaňajška je to nárast o 30,5 %. Úvery a pôžičky podnikateľom a právnickým osobám tvorili zhruba 93-percentný podiel. Záväzky voči klientom vzrástli o 9,5 % na 472,8 mil. eur. Termínované vklady z toho tvorili 312,9 mil. eur a bežné účty 159,5 mil. eur.

Ako banka uviedla vo výročnej správe, za celý tento rok počíta so ziskom 6,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní by to znamenalo zníženie o zhruba 30 %, keďže v roku 2016 evidovala spoločnosť zisk 9,11 mil. eur. Minuloročný zisk banky vzrástol medziročne o 74 %. Na pokles čistých úrokových výnosov mala vplyv podľa vyjadrení Privatbanky pretrvávajúca nízka úroveň trhových úrokových sadzieb, ktorej dôsledkom bolo zníženie úrokových sadzieb úverového portfólia a portfólia cenných papierov.

O spoločnosti

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články