Prezident Andrej Kiska podpísal viaceré finančné zákony

26. novembra 2015 15:23
SITA, voFinanciach.sk
Dohoda, podpis, zmluva
Ilustračné foto pixabay.com

Medzi legislatívnymi normami z dielne rezortu financií, ktoré vo štvrtok podpísal prezident Andrej Kiska, bol aj zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní.

Údaje o finančných účtoch zahraničných osôb na Slovensku sa budú automaticky odosielať partnerom v zahraničí. Vyplýva to z nového zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní z dielne ministerstva financií, ktorý podpísal prezident Andrej Kiska. Týmto zákonom sa okrem implementácie novej bruselskej smernice napĺňa dohoda FATCA so Spojenými štátmi americkými a taktiež multilaterálna dohoda MCAA, ku ktorej Slovensko pristúpilo koncom minulého roka na zasadnutí Globálneho fóra OECD pre transparentnosť a výmenu informácií pre daňové účely.

Informácie bude dostávať aj Slovensko

V praxi bude podľa ministerstva financií prijatie zákona znamenať na základe automatickej výmeny poskytovanie informácií o finančných účtoch daňových rezidentov členských štátov Európskej únie, zmluvných štátov a špecifikovaných amerických osôb vedených finančnými inštitúciami na Slovensku. Zároveň zabezpečí prijímanie obdobných informácií zo strany členských štátov Európskej únie, zmluvných štátov a zo Spojených štátov amerických. Účinnosť zákona je od 1. januára 2016.

Zmení sa aj zákon o pohľadávkach štátu

Ďalšou normou, ktorú Andrej Kiska podpísal, je novela zákona o pohľadávkach štátu, ktorý sa tak mení už po niekoľkých mesiacoch fungovania. Ministerstvo financií sa totiž rozhodlo spresniť text zákona a reagovať na akútne problémy, ktoré sa vyskytli počas doterajšej aplikácie zákona, ktorý je účinný od začiatku tohto roka. Zároveň do novely zákona o pohľadávkach štátu dopĺňa aj paragrafy vyplývajúce z prijatých zmien v reštrukturalizačnom konaní a z novoprijatých zákonov v oblasti súdneho konania. Novela nadobúda účinnosť 31. decembra 2015, časť až 1. júla budúceho roka.

Do portfólií pribudnú investičné fondy s premenlivým základným imaním

Prezidentov podpis dostala aj novela zákona o kolektívnom investovaní. Jej cieľom je umožniť využívanie nových foriem kolektívneho investovania a súvisiacich činností. Podľa rezortu financií bolo totiž potrebné doplniť a rozšíriť súčasnú právnu úpravu kolektívneho investovania o nové formy. Konkrétne ide o investičné fondy s premenlivým základným imaním, teda o fondy s právnou formou akciovej spoločnosti. Ide o fondy, ktoré sú v EÚ známe pod skratkou SICAV (Société d’investissement á Capital Variable) a sú bežne využívané v Luxembursku.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články