Poslanci schválili nové pravidlá pre úvery na bývanie

11. novembra 2015 12:14
SITA
úvery, bývanie kalkulačka
Ilustračné foto renjith krishnan/FreeDigitalPhotos.net

Veriteľ nesmie podľa zákona posudzovať schopnosť spotrebiteľa splácať úver na bývanie iba na základe toho, že hodnota nehnuteľnosti určenej na bývanie presahuje výšku úveru.

Spotrebitelia budú mať právo na odstúpenie od zmluvy o úvere na bývanie bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. Vyplýva to zo zákona o úveroch na bývanie, ktorý schválil parlament. Zákon ustanovuje aj podmienky pri poskytovaní úverov na bývanie, postupy a informácie pred uzatvorením zmluvy ako aj spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním úveru na bývanie. Rovnako zavádza povinnosť informovať záujemcu o úver o parametroch úveru, a to na novom formulári ESIS.

Nové pravidlá aj pre posúdenie bonity klienta

Zákon o úveroch na bývanie sa zameriava aj na stanovenie podmienok posúdenia úverovej bonity spotrebiteľa. Veriteľ nesmie posudzovať schopnosť spotrebiteľa splácať úver na bývanie iba na základe toho, že hodnota nehnuteľnosti určenej na bývanie presahuje výšku úveru. Na základe zákona sa upraví aj predčasné splatenie úveru na bývanie, zmena meny a prístup k postupom mimosúdneho vybavovania sťažností, reklamácií a nápravy v prípade urovnávania sporov medzi veriteľom a spotrebiteľom ako aj medzi finančným agentom a spotrebiteľom.

Účinnosť zákon nadobudne až v budúcom roku

Veriteľ je povinný na účely poskytovania úverov na bývanie a posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať úver poskytovať údaje o úveroch na bývanie aspoň do jedného elektronického registra údajov. Účinnosť zákona je stanovená od 21. marca 2016.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články