Poisťovne varujú pred zmenami v druhom pilieri

13. marca 2017 16:18
SITA
Dôchodky
Ilustračné foto SITA/Michal Burza

Rozšírenie možností pre tzv. programový výber úspor z druhého dôchodkového piliera podľa Slovenskej asociácie poisťovní povedie k znižovaniu výšky dôchodkov.

Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO) je hlboko znepokojená návrhom novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorým sa majú rozšíriť možnosti pre tzv. programový výber úspor z druhého dôchodkového piliera. O návrhu má tento mesiac v druhom čítaní rokovať Národná rada SR. „Navrhovaná zmena zákona umožní „bohatším“, aby si svoje nasporené peniaze z druhého piliera vybrali ako programový výber, a to aj napriek tomu, že zdrojom týchto úspor sú povinné odvody,“ upozornila v tlačovej správe SLASPO.

Poisťovne vyzývajú na dialóg

Takýto krok podľa asociácie poisťovní povedie k znižovaniu výšky dôchodkov, pretože sa zníži počet ľudí, ktorí si ich musia zakúpiť, a tiež sa zníži objem poistného, z ktorého sa budú dôchodky vypočítavať. „Prakticky to znamená, že anuity budú iba pre „chudobných“,“ tvrdí SLASPO.

Negatívny postoj poisťovní k návrhu novely podľa asociácie nie je strachom zo straty garantovaného trhu, ako to tvrdia politici, ale obavou z dôsledkov, ktoré prinesú nižšie dôchodky. SLASPO preto vyzýva zainteresované strany na dialóg o zmene stratégie pri zabezpečení obyvateľov Slovenska na starobu.

Novelu posunuli do druhého čítania

Od začiatku mája tohto roka má dostať približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri. Vyplýva to z návrhu novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý začiatkom februára parlament posunul do druhého čítania. V roku 2015 pritom na tzv. programový výber úspor malo nárok približne 16 % sporiteľov a v prvom polroku minulého roka 8 % sporiteľov, ktorí získali nárok na dôchodok.

Možnosť výberu aspoň časti nasporenej sumy majú dostať tí sporitelia, ktorých súčet súm všetkých poberaných dôchodkov, vrátane doživotného dôchodku z druhého piliera bude vyšší ako je priemerný mesačný starobný dôchodok z prvého penzijného piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004. V súčasnosti ide o sumu 425 eur.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články