Poisťovňa Slovenskej sporiteľne sa od apríla zlúči s Kooperativou

27. októbra 2017 13:28
SITA, voFinanciach.sk
Kooperativa
Ilustračné foto VIG

Prepočty Vienna Insurance Group týkajúce sa Slovenska ukázali, že najväčší osoh pre klientov, banku a poisťovňu skupina docieli spojením zdrojov a kompetencií oboch spoločností.

Slovenská životná bankopoisťovňa Poisťovňa Slovenskej sporiteľne sa za podmienky súhlasu lokálnych úradov spojí k 1. aprílu 2018 s poisťovňou Kooperativa. Jedným zo strategických cieľov Vienna Insurance Group (VIG) je rozvoj oblasti bankopoistenia. “Za týmto účelom sme na jar 2017 založili projektový tím, ktorý sa zaoberá optimalizáciou produktov, predajom a výnosovými položkami. Výrazne sa pritom sústredíme na posilnenie neživotného a zdravotného poistenia, kde vidíme veľký potenciál. Prepočty týkajúce sa Slovenska ukázali, že najväčší osoh pre klientov, banku a poisťovňu docielime spojením zdrojov a kompetencií oboch spoločností,“ uviedla Elisabeth Stadler, predsedníčka predstavenstva Vienna Insurance Group.

Získajú obchodní partneri aj klienti

“Sme presvedčení, že spolu vytvoríme silnú, stabilnú spoločnosť s vedúcim postavením na slovenskom poistnom trhu. Zo spojenia budú však profitovať nielen obchodní partneri, ale najmä klienti, a to komfortným prístupom k širokému portfóliu produktov a služieb, či už prostredníctvom kamenných pobočiek banky a poisťovne alebo prostredníctvom online riešení. Klientom najväčšej slovenskej banky Slovenskej sporiteľne, ktorá je dcérskou spoločnosťou Erste Group, budeme aj naďalej ponúkať špeciálne produkty na mieru a rozširovať rozsah produktov aj v neživotnom poistení,” doplnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Kooperativy Vladimír Bakeš.

V súvislosti s plánovanými zmenami a cieľmi v rámci koncernu na Slovensku rozšíri Kooperativa predstavenstvo o novú pozíciu. Vo funkcii člena predstavenstva preberá od 1. novembra 2017 zodpovednosť za kooperáciu so Slovenskou sporiteľňou Franz Kosyna, ktorý pôsobí v koncerne Vienna Insurance Group od roku 1983. S účinnosťou od 16. októbra 2017 nastala zmena aj vo vedení Poisťovne Slovenskej sporiteľne. Člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa Kooperativy Kurt Ebner prevzal funkciu predsedu predstavenstva v Poisťovni Slovenskej sporiteľne, pričom aj naďalej bude zastrešovať zverené rezorty v Kooperative.

O spoločnosti

Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku v roku 1990. Majoritným akcionárom je Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, ktorej podiel akcií predstavuje 100 % priamo alebo nepriamo. Kooperativa je členom skupiny Vienna Insurance Group. Na Slovensku pôsobia v rámci skupiny poisťovňa Kooperativa, Komunálna poisťovňa a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články