Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
Dokumenty, kalkulačka, podpis
Ilustračné foto. pixabay.com
27. novembra 2017 12:14 Financie všeobecneAktuality od voFinanciach.skSITA

Podielové spoluvlastníctvo cenných papierov je podľa CDCP nevýhodné

ECB požaduje od Slovenska odstránenie miestneho špecifika, ktoré sa týka evidencie podielov k spoločne vlastneným zaknihovaným cenným papierom na viacerých účtoch majiteľov.

Harmonizácia kapitálových trhov EÚ presadzovaná cez spoločný systém vyrovnania Target 2-Securities poukázala na slovenské špecifikum, ktoré európska prax nepozná. Týka sa evidencie podielov k spoločne vlastneným zaknihovaným cenným papierom na viacerých účtoch majiteľov. Ako ďalej informoval Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) SR, Európska centrálna banka požaduje od Slovenska odstránenie miestneho špecifika. Navrhnúť riešenie problematickej evidencie spoluvlastníckych podielov zaknihovaných cenných papierov by mala pracovná skupina, ktorej členmi budú zástupcovia CDCP, Národnej banky Slovenska, Ministerstva financií SR a Ministerstva spravodlivosti SR.

Podielové spoluvlastníctvo cenných papierov najčastejšie vzniká v rámci konania o dedičstve alebo v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode. Môže vzniknúť aj na základe kúpnej zmluvy či zmluvy o darovaní cenných papierov. Každý spoluvlastník má potom na svojom účte majiteľa evidovaný podiel zo zaknihovaných cenných papierov, ktorý je určený zlomkom. Podľa štatistík CDCP sú v súčasnosti v podielovom spoluvlastníctve evidované zaknihované cenné papiere zhruba 57 emitentov, pričom na účtoch majiteľov je evidovaných spolu 15 557 podielov.

V zahraničí je to inak

V krajinách s podobným spôsobom držby cenných papierov ako na Slovensku zdedené cenné papiere nedelia na spoluvlastnícke podiely. “Ak sú súčasťou dedičského konania v Slovinsku fyzické osoby, jednotlivé akcie nie je možné deliť. Ak sa napríklad delia štyri akcie medzi troch dedičov, každému dedičovi sa na účet pripíše jedna akcia a posledný cenný papier, pokiaľ sa dedičia nedohodnú, zostáva na účte zomrelého,“ konštatuje obchodná riaditeľka CDCP Dagmar Kopuncová.

Obdobne v Rumunsku na základe domácej legislatívy akcie nie sú deliteľné. Finančné nástroje, ktoré spoločne vlastnia dve alebo viac osôb, sú evidované na účte, ktorý je v spoluvlastníctve týchto osôb. Ak je viacero dedičov, práva k finančným nástrojom môžu títo dedičia vykonávať spoločne alebo ich môže vykonávať spoločný zástupca. Ak sa dedičia rozhodnú rozdeliť si finančné nástroje medzi seba, môže to byť len v celých kusoch.

Problematická evidencia

K náprave tohto stavu by mohli podľa CDCP prispieť aj samotní spoluvlastníci cenných papierov, pre ktorých je vlastnenie cenných papierov v podielovom spoluvlastníctve a priori nevýhodné. “K spoločne podielovo vlastnenému cennému papieru si môže každý spoluvlastník uplatňovať vlastnícke právo len v podiele, ktorý je určený zlomkom. Akékoľvek nakladanie s takýmito cennými papiermi je preto veľmi komplikované a vyžaduje si zainteresovanosť všetkých spoluvlastníkov,“ vysvetľuje vedúci odboru Obchodných služieb CDCP Michal Ninis.

V dôsledku toho sa znižuje aj atraktivita cenných papierov, ktoré sú predmetom podielového spoluvlastníctva, pretože potenciálni kupujúci o ne nemajú záujem. Z uvedeného je podľa CDCP zrejmé, že v záujme každého spoluvlastníka cenných papierov je, aby sa s ostatnými spoluvlastníkmi vysporiadal.

Témy

Odporúčané články

Najčítanejšie za 24 hodín

Odporúčame