Podiel tuzemského základného imania v bankách mierne klesol

22. septembra 2017 13:08
SITA
Graf, obchodovanie
Ilustračné foto pixabay.com

Kým ku koncu júna 2016 to bolo 5,97 %, na konci šiesteho mesiaca tohto roka to bolo 5,61 %.

Podiel tuzemského základného imania na celkovom upísanom základnom imaní bánk sa ku koncu júna medziročne mierne znížil. Kým ku koncu júna 2016 to bolo 5,97 %, na konci šiesteho mesiaca tohto roka to bolo 5,61 %. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska v štatistickom bulletine, podiel zahraničného základného imania sa tak medziročne zvýšil z úrovne 94,03 % na 94,39 %. Objem zahraničného základného imania vzrástol o 284,86 mil. eur, resp. o 9,47 %.

Najväčší príspevok na tomto náraste mal zahraničný kapitál z Českej republiky a Cypru. Ku koncu júna medziročne stúpol kapitál z Českej republiky z úrovne 49,96 % na 52,56 %, teda o 228 mil. eur. Z Cypru sa kapitál zvýšil z úrovne 4,48 % na 5,94 %, resp. o 60,6 mil. eur. Zatiaľ čo v prípade Českej republiky išlo o zvýšenie kapitálu v Komerční banke, kapitál z Cypru bol navýšený v Sberbank Slovensko.

Z 28 tuzemských úverových inštitúcií má v štruktúre upísaného základného imania aj tuzemské základné imanie deväť subjektov, z ktorých dve banky, a to ČSOB stavebná sporiteľňa a Slovenská záručná a rozvojová banka, pôsobili so 100-percentným podielom tuzemského kapitálu. Avšak skupina ČSOB ako celok patrí do skupiny KBC. Záručnú banku vlastní štát.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články