PMÚ zastavil konanie o koncentrácii J&T a Istrokapitalu

10. marca 2016 17:43
SITA
Zákon, právo, súd
Ilustračné foto pixabay.com

Podnikatelia z J&T a Istrokapitalu upustili od zámeru kapitálovo previazať obe finančné skupiny.

Protimonopolný úrad SR zastavil koncom januára tohto roka správne konanie vo veci koncentrácie, ktorá mala na základe dohody spočívať v získaní priamej spoločnej kontroly podnikateľov Jozefa Tkáča, Ivana Jakaboviča a Istrokapitalu SE nad spoločnosťou J&T Finance Group. „Dôvod na konanie odpadol,“ skonštatoval úrad. Účastníci totiž podľa úradu odstúpili od koncentrácie.

Konanie začalo ešte v roku 2013

Správne konanie sa začalo ešte koncom apríla 2013 na základe oznámenia zámeru koncentrácie. Úrad podnikateľov niekoľkokrát vyzval na jeho doplnenie. Nedoplnili ho však v požadovanom rozsahu. Neskôr spoločnosť Istrokapital SE predložila dohodu účastníkov, ktorá špecifikuje upustenie od zámeru posudzovanej koncentrácie. Podnikatelia z J&T sa následne vyjadrili, že strany upustili od ďalšieho zámeru vstupu Istrokapitalu SE do spoločnosti J&T Finance Group.

Rozhodnutie je právoplatné

Vychádzajúc z predložených podkladov a informácií úrad dospel k záveru, že účastníci konania preukázali, že odstúpili od zámeru koncentrácie. Dôvod na posúdenie zámeru koncentrácie teda odpadol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. februára tohto roka.

Majitelia J&T Finance Group a Istrokapital SE sa v roku 2013 dohodli na vzájomnej kapitálovej previazanosti oboch spoločností. Istrokapital SE mal podľa vtedy zverejnených informácií nadobudnúť navýšením kapitálu 24 % na základnom imaní skupiny J&T. Jozef Tkáč z J&T vtedy uviedol, že vstup Maria Hoffmanna do akcionárskej štruktúry J&T je logickým vyústením takmer 15 rokov trvajúcej spolupráce.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články