OTP Banka vykázala za deväť mesiacov stratu takmer 3 mil. eur

8. novembra 2017 14:06
SITA, voFinanciach.sk
OTP Banka Slovensko
Ilustračné foto OTP Banka Slovensko

Ku koncu septembra minulého roka evidovala banka čistý zisk 3,6 mil. eur.

OTP Banka Slovensko vykázala ku koncu septembra stratu takmer 3 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z informácií z účtovnej závierky, v medziročnom porovnaní je to značné zhoršenie hospodárenia. V rovnakom období minulého roka totiž banka evidovala čistý zisk 3,6 mil. eur. Čisté výnosové úroky po úprave klesli o 32,5 % na 14,9 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií stúpli o 20 % na 8,8 mil. eur.

Úvery a pohľadávky po odpočítaní opravnej položky na možné straty boli na konci septembra vo výške 1,144 mld. eur. Retailové úvery z uvedenej sumy tvorili 60 %. Záväzky voči klientom boli na konci deviateho mesiaca vo výške 1,111 mld. eur. Bežné účty z toho tvorili 59,9 % a termínované vklady 34,1 %.

V minulom roku vykázala banka stratu 3 mil. eur. V roku 2015 pritom evidovala zisk 2,95 mil. eur. Vlani však spoločnosť pristúpila ku konzervatívnejšiemu posudzovaniu kvality úverového portfólia a výrazne zvýšila pomer krytia znehodnotených úverov opravnými položkami. Z tohto dôvodu náklady na krytie rizík medziročne vzrástli o 86 %, prekročili prevádzkový zisk a banka zaznamenala záporný hospodársky výsledok po zdanení.

O spoločnosti

OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfóliom produktov a služieb pre fyzické osoby, sektor malých a stredných firiem a právnické osoby.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články