Objem obchodov na bratislavskej burze v októbri stúpol

8. novembra 2017 12:52
SITA, voFinanciach.sk
BCPB obchodovanie
Ilustračné foto SITA/Marián Peiger

V desiatom mesiaci sa na Burze cenných papierov v Bratislave zobchodovali cenné papiere za takmer 653 mil. eur.

Objem obchodov na bratislavskej burze dosiahol v októbri 652,6 mil. eur. Počas 22 pracovných dní sa pritom uskutočnilo 680 transakcií, v rámci ktorých sa previedlo vyše 595 mil. kusov cenných papierov. Oproti septembru to znamenalo zárast počtu zobchodovaných cenných papierov o 139,5 %, celkového finančného objemu o 125,8 % a tiež nárast počtu transakcií o 28,5 %. V medziročnom porovnaní počet transakcií vzrástol iba mierne o 0,3 %. Počet zobchodovaných cenných papierov však podľa informácií zverejnených Burzou cenných papierov v Bratislave stúpol o 139,9 % a zobchodovaný objem o 101,2 %.

Majetkové cenné papiere domácich spoločností sa pritom obchodovali v 224 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo 43,8 tis. kusov akcií v sume 1,3 mil. eur. Oproti septembru to predstavovalo nárast dosiahnutého finančného objemu o 139,8 %, rast počtu zobchodovaných cenných papierov o 126,5 % a počet uskutočnených transakcií sa zvýšil o 52,4 %.

Trhová kapitalizácia akcií stúpla o takmer percento

Trhová kapitalizácia akcií k poslednému obchodnému dňu októbra zaznamenala medzimesačný nárast o 0,9 % na úroveň 4,565 mld. eur. Reálna časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, medzimesačne vzrástla o 0,9 % na 4,502 mld. eur a podieľala sa 98,6 % na celkovej kapitalizácii akciového trhu. Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca septembra 0,72 % nárast na hodnotu 2,315 mld. eur.

Akciový index SAX uzatváral október na úrovni 320,51 bodu, čo predstavovalo 1,2-percentný medzimesačný nárast a 0,9-percentný medziročný rast. Mesačné maximum 324,74 bodu SAX dosiahol 5. októbra a mesačné minimum 309,89 bodu nadobudol SAX svojou hodnotou 16. októbra.

Naďalej dominujú dlhopisy

Obchodovanie na bratislavskej burze sa aj v októbri zameriavalo predovšetkým na dlhové cenné papiere. Objem obchodov s dlhopismi totiž dosiahol 651,3 mil. eur, čo prestavovalo až 99,8 % celkového objemu obchodov na burze. Počas 22 pracovných dní pritom investori zobchodovali v 456 transakciách viac ako 595 mil. dlhopisov.

V porovnaní so septembrom tak počet transakcií vzrástol o 19,4 %, počet zobchodovaných dlhopisov sa zvýšil o 139,5 % a dosiahnutý finančný objem stúpol o 125,7 %. Na medziročnej báze burza zaznamenala nárast počtu transakcií s dlhopismi o 12,1 %, pri náraste počtu zobchodovaných dlhových cenných papierov o 139,9 % a náraste dosiahnutého finančného objemu o 101,1 %. Rovnako ako v minulých mesiacoch, aj v októbri mali v obchodovaní s dlhopismi prevahu priame obchody s finančným objemom 640,2 mil. eur, nad kurzotvornými obchodmi s objemom 11,1 mil. eur.

Stúpla aj trhová kapitalizácia dlhopisov

Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu októbra dosiahla hodnotu 44,577 mld. eur, čo predstavovalo 3,2-percentný medzimesačný rast. Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov od konca predchádzajúceho mesiaca vzrástla o 3,3 % a má hodnotu 38,433 mld. eur.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články