Objem obchodov na bratislavskej burze v októbri klesol

4. novembra 2015 14:29
SITA, voFinanciach.sk
Graf obchodovanie Wall Street
Ilustračné foto SITA / AP Photo/Richard Drew

Počas 22 októbrových pracovných dní sa na Burze cenných papierov v Bratislave zobchodovali akcie a dlhopisy v celkovej hodnote 410,8 mil. eur.

Objem obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) dosiahol v októbri 537,7 mil. eur. Počas 22 pracovných dní sa pritom zobchodovalo 410,8 mil. kusov cenných papierov. Oproti septembru tak počet zobchodovaných cenných papierov klesol o 14,7 %, finančný objem o 8,4 %, kým počet transakcií vzrástol o 60,6 %. V medziročnom porovnaní to znamenalo pokles počtu transakcií o 21,2 %, zobchodovaných cenných papierov o 14,8 % a dosiahnutého finančného objemu o 13,3 %.

Obchody s akciami presiahli 530 tis. eur

Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených bratislavskou burzou, majetkové cenné papiere domácich spoločností boli predmetom kúpy a predaja v 255 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo 14,8 tis. kusov akcií vo finančnom objeme 533 tis. eur. Oproti septembru 2015 sa znížil dosiahnutý finančný objem o 14,4 %, počet zobchodovaných akcií o 14,4 % a počet uskutočnených transakcií s majetkovými cennými papiermi vzrástol o 53,6 %.

Trhová kapitalizácia akcií k poslednému obchodnému dňu októbra zaznamenala medzimesačný rast o 1,8 % na úroveň 4,167 mld. eur. Reálna časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, predstavovala pri medzimesačnom náraste o 1,8 % sumu 4,097 mld. eur a podieľala sa 98,3 % na celkovej kapitalizácii akciového trhu. Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca septembra rast o 6,8 % na hodnotu 2,080 mld. eur.

Hodnota SAX-u rástla

Slovenský akciový index SAX uzatváral október na úrovni 288,43 bodu, čo predstavovalo 7,3-percentný medzimesačný rast a 34,1-percentný medziročný nárast. Mesačné maximum 290,48 bodu dosiahol SAX 22. októbra a mesačné minimum 274,01 bodu nadobudol SAX svojou hodnotou zo 7. októbra.

Stále dominujú dlhopisy

Obchodovaniu na bratislavskej burze pritom naďalej dominujú dlhové cenné papiere. V októbri sa totiž zobchodovali dlhopisy za 537,2 mil. eur, čo predstavovalo až 99,9 % celkového objemu obchodov na burze. Celkovo sa pritom uskutočnilo 588 transakcií s dlhopismi, v rámci ktorých sa zobchodovalo 410,8 mil. cenných papierov.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články