Objem obchodov na bratislavskej burze v decembri dosiahol 317 mil. eur

11. januára 2016 12:00
SITA, voFinanciach.sk
Burza cenných papierov BCPB
Ilustračné foto. SITA/Michal Burza

Za celý mesiac december sa na bratislavskej burze zobchodovali akcie za 5,6 mil. eur.

Objem obchodov na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) dosiahol v poslednom mesiaci minulého roka 316,6 mil. eur. Celkovo sa pritom počas 21 pracovných dní v decembri zobchodovalo v 1 063 transakciách spolu 229,9 mil. cenných papierov. V porovnaní s novembrom to predstavovalo pokles počtu zobchodovaných cenných papierov o 10,5 %, celkového finančného objemu o 14,3 % a nárast počtu transakcií o 50,3 %. Medziročne počet transakcií naopak klesol o 43,7 %, počet zobchodovaných cenných papierov sa znížil o 70,5 % a dosiahnutý finančný objem klesol o 67,6 %.

Objem obchodov s akciami nedosiahol ani 6 mil. eur

Akcie domácich spoločností boli pritom v decembri predmetom kúpy a predaja v 263 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo 210,8 tis. kusov cenných papierov vo finančnom objeme 5,6 mil. eur. Oproti novembru to znamenalo nárast dosiahnutého finančného objemu o 381,2 %, zvýšenie počtu zobchodovaných cenných papierov o 1 426 % a počet uskutočnených transakcií tiež vzrástol o takmer 11 %.

Trhová kapitalizácia akcií sa znížila

Trhová kapitalizácia akcií k poslednému obchodnému dňu decembra zaznamenala medzimesačný pokles o 3,5 % na úroveň 4,256 mld. eur. Reálna časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, predstavovala pri medzimesačnom poklese o 3,6 % sumu 4,186 mld. eur a podieľala sa 98,4 % na celkovej kapitalizácii akciového trhu. Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca novembra 6,2-percentný pokles na hodnotu 2,119 mld. eur.

SAX v závere roka klesol

Slovenský akciový index SAX uzatváral december na úrovni 292,35 bodu, čo predstavovalo 3,6-percentný medzimesačný pokles a 31,5-percentný medziročný nárast. Mesačné maximum 304,84 bodu dosiahol SAX 2. decembra a mesačné minimum 291,48 bodu nadobudol SAX svojou hodnotou z 30. decembra.

Naďalej dominujú dlhopisy

Dominancia dlhopisov pri obchodovaní na BCPB pokračovala aj v poslednom mesiaci uplynulého roka. V decembri totiž objem obchodov s dlhopismi dosiahol 311 mil. eur, čo predstavovalo 98,3 % celkového decembrového objemu obchodov na bratislavskej burze. Celkovo sa dlhopisy predávali v 801 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo 229,7 mil. kusov cenných papierov.

Objem obchodov s dlhopismi klesol

V porovnaní s novembrom 2015 to predstavovalo rast počtu transakcií o 70,1 %, pokles počtu zobchodovaných cenných papierov o 10,6 % a pokles dosiahnutého finančného objemu o 15,5 %. Na medziročnej báze bol zaznamenaný rast počtu transakcií o 57,4 % pri poklese počtu zobchodovaných dlhopisov o 70,5 % a poklese dosiahnutého finančného objemu o 60 %. Rovnako ako v minulých mesiacoch, aj v decembri mali v obchodovaní s dlhopismi prevahu priame obchody s finančným objemom vo výške 278,9 mil. eur, nad kurzotvornými obchodmi s objemom 32,2 mil. eur.

Znížila sa aj trhová kapitalizácia

Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu decembra dosiahla hodnotu 40,486 mld. eur, čo predstavovalo 0,4-percentný medzimesačný pokles. Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca predchádzajúceho mesiaca pokles o 0,2 % na úroveň 36,807 mld. eur.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články