Objem obchodov na bratislavskej burze naďalej klesá

6. decembra 2015 17:49
SITA, voFinanciach.sk
Burza cenných papierov BCPB
Ilustračné foto SITA/Michal Burza

Na bratislavskej burze sa v novembri zobchodovali cenné papiere za takmer 370 mil. eur.

Na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) sa v novembri zobchodovali akcie a dlhopisy v celkovom finančnom objeme 369,3 mil. eur. Uskutočnilo sa pritom 708 transakcií, v rámci ktorých sa previedlo 256,8 mil. kusov cenných papierov. V porovnaní s októbrom to predstavovalo pokles počtu zobchodovaných cenných papierov o 37,5 %, pri poklese celkového finančného objemu o 31,3 % a poklese počtu transakcií o 16 %. Na medziročnej báze počet transakcií klesol o 33,5 %, počet zobchodovaných cenných papierov sa znížil o 31,9 % a dosiahnutý finančný objem taktiež zaznamenal pokles o 23,7 %.

Objem obchodov s akciami presiahol 1 mil. eur

Ako ďalej informuje bratislavská burza, akcie domácich spoločností boli predmetom kúpy a predaja v 237 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo 13,8 tis. kusov cenných papierov vo finančnom objeme 1,2 mil. eur. Oproti vlaňajšiemu októbru to predstavovalo nárast dosiahnutého finančného objemu o 116,4 %, pokles počtu zobchodovaných cenných papierov o 6,7 % a počtu uskutočnených transakcií o 7,1 %.

Trhová kapitalizácia akcií rástla

Trhová kapitalizácia akcií k poslednému obchodnému dňu novembra zaznamenala medzimesačný rast o 5,8 % na úroveň 4,44 mld. eur. Reálna časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, predstavovala pri medzimesačnom raste o 5,9 % sumu 4,34 mld. eur a podieľala sa 98,4 % na celkovej kapitalizácii akciového trhu. Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca októbra 8,6-percentný rast na hodnotu 2,259 mld. eur.

Slovenský akciový index SAX index uzatváral november na úrovni 303,31 bodu, čo predstavovalo 5,2-percentný medzimesačný rast a 37,3-percentný medziročný nárast. Mesačné maximum 307,07 bodu dosiahol SAX dňa 27. novembra a mesačné minimum 286,59 bodu nadobudol SAX svojou hodnotou zo dňa 4. novembra.

Dominujú dlhopisy

V obchodovaní na BCPB pritom jednoznačne dominujú dlhopisy. V novembri sa zobchodovali vo finančnom objeme 368,1 mil. eur, čo predstavovalo až 99,7 % z celkového zobchodovaného finančného objemu. S dlhovými cennými papiermi sa pritom počas novembra uskutočnilo 471 transakcií, v rámci ktorých sa zobchodovalo 256,8 mil. kusov cenných papierov. V porovnaní s októbrom to predstavovalo pokles počtu transakcií o 19,9 %, pokles počtu zobchodovaných cenných papierov o 37,5 % a pokles dosiahnutého finančného objemu o 31,47 %. Na medziročnej báze bol zaznamenaný rast počtu transakcií o 28,7 % pri poklese počtu zobchodovaných cenných papierov o 31,8 % a poklese dosiahnutého finančného objemu o 23,8 %.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články