Objem dlhových cenných papierov sa blíži k sume 48 mld. eur

16. októbra 2017 11:04
SITA
Obchodovanie, graf, Call centrum, telefonovanie
Ilustračné foto. SITA/AP Photo/Armando Franca

Vládou emitované štátne dlhopisy predstavovali najvýznamnejší podiel, a to 36,643 mld. eur.

Celkový objem vydaných dlhových cenných papierov dosiahol na konci júna tohto roka 47,554 mld. eur pri medziročnom náraste o 3,7 %. Vládou emitované štátne dlhopisy predstavovali podľa Národnej banky Slovenska najvýznamnejší podiel, a to 36,643 mld. eur. Hodnota dlhopisov vydaných peňažnými finančnými inštitúciami bola 5,311 mld. eur. Dlhové cenné papiere emitované nefinančnými spoločnosťami tvorili 3,781 mld. eur. Emisie nepeňažných finančných inštitúcií dosiahli 1,819 mld. eur.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zaznamenali emisie v čistom vyjadrení pokles. Teda novo vydaných emisií bolo menej ako splatených, v celkovej výške 241,5 mil. eur. V prípade verejnej správy bol zaznamenaný počas druhého štvrťroku 2017 výrazný pokles o 792,3 mil. eur. Ostatné sektory evidovali nárast. Peňažné finančné inštitúcie o 281,9 mil. eur, nepeňažné finančné inštitúcie o 179,6 mil. eur a emisie nefinančných spoločností v čistom vyjadrení stúpli o 89,3 mil. eur.

Zostatky emisií klesli

Zostatky emisií zaznamenali počas druhého štvrťroka pokles o 0,77 %. V predchádzajúcom kvartáli zaznamenali zostatky emisií nárast o 3,81 %. Aktuálny vývoj ovplyvnil úbytok na zostatkoch emisií verejnej správy o 2,45 %, a to aj napriek prírastkom v ostatných sektoroch.

Počas druhého kvartálu bolo na trhu s cennými papiermi umiestnených celkovo 34 nových emisií. Z toho 14 bolo vydaných nefinančnými spoločnosťami. Dvanásť emisií emitovali banky, šesť ostatní finanční sprostredkovatelia a dve boli pri kaptívnych finančných spoločnostiach.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články