Obchodovaniu na burze naďalej dominujú dlhopisy

10. augusta 2015 13:57
SITA
Burza cenných papierov BCPB
Ilustračné foto SITA/Michal Burza

V júli sa obchody s dlhovými cennými papiermi postarali na bratislavskej burze o 99,8 % z celkového objemu obchodov.

Obchodovaniu na bratislavskej burze naďalej dominujú dlhové cenné papiere. Podľa informácií z burzy totiž dlhopisy tvorili v júli 99,8 % z celkového objemu obchodov. V sledovanom období sa pritom počas 23 pracovných dní celkovo uskutočnilo 398 transakcií s dlhopismi, v rámci ktorých sa zobchodovalo vyše 572 mil. kusov cenných papierov a finančný objem presiahol hodnotu 686,5 mil. eur.

V medzimesačnom porovnaní s júnom to predstavovalo pokles počtu transakcií o 10,4 %, pokles počtu zobchodovaných cenných papierov o 2,5 % a pokles dosiahnutého finančného objemu o 2,1 %. Na medziročnej báze burza zaznamenala rast počtu transakcií o 1,8 % pri raste počtu zobchodovaných cenných papierov o 83,2 % a pri raste dosiahnutého finančného objemu o 82,1 %. Rovnako ako v minulých mesiacoch aj v júli mali v obchodovaní s dlhopismi prevahu priame obchody s finančným objemom vo výške 670,8 mil. eur nad kurzotvornými obchodmi s objemom 15,7 mil. eur.

Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu sledovaného mesiaca dosiahla hodnotu 40,498 mld. eur, čo predstavovalo 0,07-percenntý medzimesačný pokles. Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca predchádzajúceho mesiaca rast o 0,05 % na úroveň 36,94 mld. eur.1

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články