Novela zákona o finančnom sprostredkovaní prešla do druhého čítania

6. septembra 2017 11:26
SITA
Dohoda, pobočka, podpis, zmluva, úver
Ilustračné foto. Thinkstock

Cieľom je implementovať eurosmernicu o distribúcii poistenia, ktorá nahradila smernicu o sprostredkovaní poistenia. Zmenou bude pre finančných agentov otázka osobitného finančného vzdelávania.

Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Cieľom je implementovať eurosmernicu o distribúcii poistenia, ktorá nahradila smernicu o sprostredkovaní poistenia. Zmenou bude pre finančných agentov otázka osobitného finančného vzdelávania. Rozsah povinného vzdelávania sa výrazne zvýši.

Nové pravidlá a sprísnenie sankcií

Oproti súčasnej právnej úprave navrhovaná nová úprava v súlade so smernicou prinesie viacero zmien. Týkajú sa najmä nárokov na odbornú spôsobilosť, zavedenia podrobnejších pravidiel výkonu činnosti finančného sprostredkovania, osobitnej regulácie investičných produktov založených na poistení, zavedenia regulácie krížového predaja, podrobnejšej úpravy cezhraničných služieb a sprísnenia udeľovania sankcií. Úprava sa vzťahuje tak na finančných agentov, ako aj na poisťovne a ich zamestnancov.

V návrhu zákona sa nanovo upravujú požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, ktoré musia spĺňať osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo. V záujme ochrany klienta bolo potrebné vypustiť zo zákona výnimku troch mesiacov pre požiadavky na odbornú spôsobilosť pre základný stupeň s tým, že sa bude vyžadovať splnenie tejto požiadavky od samotného začiatku vykonávania činnosti, resp. zápisu do registra.

Skúšky v NBS

Súčasné nastavenie systému osobitného finančného vzdelávania teda považuje ministerstvo za jeden z hlavných nedostatkov súčasného zákona. “Osobitné finančné vzdelávanie, ktoré je nevyhnutnou prípravou budúceho finančného agenta na skúšky v Národnej banke Slovenska, už nebude môcť vykonávať akýkoľvek subjekt na trhu, ale len inštitúcie zapísané v registri poskytovateľov osobitného finančného vzdelávania evidovanom v NBS,” uviedla Zuzana Zedníková zo spoločnosti Deluvis, zakladajúceho člena Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov.

Aj po absolvovaní skúšky v NBS bude musieť finančný agent každoročne absolvovať ďalšie vzdelávanie. “Myslím si, že tieto zvýšené požiadavky na odbornú spôsobilosť a odbornú prípravu finančného agenta spôsobia na trhu odchod najmä tzv. príležitostných sprostredkovateľov, ktorí túto činnosť vykonávajú popri zamestnaní,” doplnila Zedníková.

Zásah aj do odmeňovania

Zásadné zmeny sa týkajú aj vedenia evidencie agentov a poradcov v registroch Národnej banky Slovenska s možnosťou sledovať históriu spolupráce so samostatnými finančnými agentmi a finančnými inštitúciami, ako aj potenciálnu fluktuáciu finančných agentov. “Novela zákona nepriamo zasahuje aj do oblasti odmeňovania finančných agentov. V zmysle novely zákona nebude môcť byť finančný agent odmeňovaný formou odmien, cieľov predaja, ani iných nástrojov, ktoré môžu byť pre finančného agenta stimulom, aby klientovi odporúčal určitý finančný produkt,” skonštatovala Zedníková.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články