NBS bude zisťovať finančnú situáciu a spotrebu slovenských domácností

16. februára 2017 16:11
SITA
Laptop, počítač, klávesnica
Ilustračné foto. pixabay.com

Zisťovanie sa uskutočňuje pravidelne každé tri roky a ide už o jeho tretie kolo.

Národná banka Slovenska (NBS) bude vo februári a marci tohto roka v spolupráci so Štatistickým úradom SR zbierať údaje pre zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku. Úrad vybral reprezentatívnu vzorku 4 000 domácností. Náhodne vybrané domácnosti pracovníci úradu oslovia a požiadajú ich o vyplnenie dotazníka.

Údaje spracujú anonymne

Každý opytovateľ je pri oslovení vybranej domácnosti povinný preukázať sa preukazom zamestnanca štatistického úradu, občianskym preukazom a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom úradu. Všetky poskytnuté informácie budú spracované anonymne. Použité budú výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter. O výsledkoch zisťovania bude národná banka informovať prostredníctvom svojej internetovej stránky v budúcom roku.

Ide o európsky projekt

Zisťovanie je súčasťou európskeho projektu HFCS (skratka pre anglický názov Household Finance and Consumption Survey), ktorý je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a podieľajú sa na ňom  centrálne banky eurosystému. Zisťovanie HFCS sa realizuje pravidelne každé tri roky a ide už o jeho tretie kolo. Na Slovensku zabezpečuje zisťovanie HFCS Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR.

Cieľom zisťovania je získať údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Získané údaje pomôžu centrálnym bankám pri dôležitých rozhodnutiach v oblasti menovej politiky a finančnej stability eurosystému. Otázky zisťovania HFCS zachytávajú demografiu, vlastníctvo hmotných a finančných aktív, pôžičky, príjem, spotrebu, zamestnanie, podnikanie, dôchodkové zabezpečenie a medzigeneračné prevody domácností.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články