NBS: Zavedenie odvodu len na nové poistky by nemalo mať dopad na stabilitu poisťovní

24. novembra 2016 16:02
SITA
Peniaze, euro, mince
Ilustračné foto pixabay.com

Ak by prešiel pôvodný návrh s retroaktivitou, ovplyvnilo by to podľa NBS rentabilitu celého neživotného poistenia a aj ziskovosť poisťovní.

Zavedenie osempercentného odvodu iba na nové poistné zmluvy by nemalo mať dopad na finančnú stabilitu poisťovacieho sektora. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS). Pôvodný návrh, ktorý sa týkal aj existujúcich poistných zmlúv, by znamenal výrazný dopad na rentabilitu celého neživotného poistenia, ako aj na ziskovosť poistného sektora. Zavedenie odvodu iba na nové zmluvy však poskytne podľa centrálnej banky poistnému sektoru dostatok času na plynulé prispôsobenie sa novej situácii.

Pozmeňovací návrh ruší retroaktivitu

Koncom septembra vláda schválila návrh zákona, ktorým sa rozširuje povinnosť platiť 8-percentný odvod z predpísaného poistného na všetky odvetvia neživotného poistenia. Novelu zákona o poisťovníctve aj s pozmeňujúcim návrhom v utorok schválili poslanci parlamentu. Doteraz tomuto odvodu podliehalo iba odvetvie povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP).

Pôvodný vládny návrh sa mal vzťahovať od 1. januára 2017 na všetky existujúce poistné zmluvy. Pozmeňujúcim návrhom však v parlamente prešlo, že povinnosť platiť odvod sa bude týkať iba nových zmlúv uzatvorených po 31. decembri 2016. “Takto navrhovaná legislatíva nebude mať negatívny dopad na finančnú stabilitu poisťovacieho sektora,“ skonštatoval výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom v NBS Vladimír Dvořáček.

Postupný rast cien poistenia

Hlavnými dopadmi odvodu tak budú podľa centrálnej banky pravdepodobne postupný rast cien poistenia a v krátkodobom horizonte utlmenie konkurencie na trhu. Nový odvod totiž podľa NBS predstavuje náklad, ktorý obozretne podnikajúce poisťovne zahrnú do kalkulácie poistného. Niektoré poistné odvetvia by po zavedení odvodu bez zvýšenia cien boli stratové, čo nie je podľa národnej banky udržateľný stav.

Dá sa preto očakávať, že poistné na nové zmluvy vzrastie, pričom však dopad na jednotlivé poistné odvetvia bude rôzny. Tým sa nové zmluvy stanú podľa centrálnej banky menej konkurencieschopné v porovnaní s existujúcimi uzavretými poistnými zmluvami a klienti budú mať menšiu motiváciu meniť svoje poistné zmluvy. Tento efekt však bude časom slabnúť s tým, ako bude rásť počet zmlúv uzavretých po 31. decembri 2016.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články