Na bratislavskej burze sa v januári uzavreli obchody za 836 mil. eur

5. februára 2016 15:02
SITA, voFinanciach.sk
BCPB obchodovanie
Ilustračné foto. SITA/Marián Peiger

Objem obchodov s dlhopismi naďalej tvorí takmer celé obchodovanie na bratislavskej burze.

Na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) sa v prvom mesiaci tohto roka uskutočnili obchody v celkovej hodnote 835,5 mil. eur. Počas 19 pracovných dní sa pritom realizovalo 791 transakcií, v rámci ktorých sa zobchodovalo 651,2 mil. kusov cenných papierov. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo nárast počtu zobchodovaných cenných papierov o 196,1 %, celkového finančného objemu o 174,3 % a pokles počtu transakcií o 25,6 %. Oproti januáru 2015 počet transakcií klesol o 3,9 %, počet zobchodovaných cenných papierov o 6,3 % a dosiahnutý finančný objem naopak stúpol o 4,4 %. Informovala o tom BCPB.

Objem obchodov s akciami poklesol

Akcie domácich spoločností boli predmetom kúpy a predaja v 164 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo 7 045 kusov akcií vo finančnom objeme 406 tis. eur. Oproti decembru 2015 to znamenalo pokles dosiahnutého finančného objemu o 92,7 %, pokles počtu zobchodovaných cenných papierov o 96,7 % a počtu uskutočnených transakcií o 37,6 %.

Trhová kapitalizácia stúpla

Trhová kapitalizácia majetkových cenných papierov k poslednému obchodnému dňu januára 2016 zaznamenala medzimesačný nárast o 2,2 % na úroveň 4,348 mld. eur. Reálna časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, s výnimkou podielových listov, medzimesačne stúpla o 2,2 % na 4,278 mld. eur a podieľala sa 98,4 % na celkovej kapitalizácii akciového trhu. Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov zaznamenala od konca decembra 5,2-percentný nárast na 2,23 mld. eur.

SAX stúpol

Slovenský akciový index SAX uzatváral mesiac január na úrovni 309,16 bodu, čo predstavovalo 5,8-percentný medzimesačný nárast a 36-percentný medziročný nárast. Mesačné maximum 309,16 bodu dosiahol index SAX dňa 29. januára a mesačné minimum 289,67 bodu nadobudol SAX svojou hodnotou zo dňa 4. januára.

Dlhopisy dominujú

Objem obchodov s dlhopismi naďalej tvorí takmer celé obchodovanie na bratislavskej burze. V januári totiž dosiahol objem obchodov s dlhovými cennými papiermi 835,1 mil. eur, čo je až 99,95 % objemu všetkých obchodov na bratislavskej burze. S dlhopismi sa pritom uskutočnilo 627 transakcií, v rámci ktorých sa zobchodovalo 651,2 mil. kusov cenných papierov.

Prevahu majú naďalej priame obchody

V porovnaní s decembrom 2015 to predstavovalo pokles počtu transakcií o 21,6 %, nárast počtu zobchodovaných cenných papierov o 196,4 % a nárast dosiahnutého finančného objemu o 179,3 %. Na medziročnej báze bol zaznamenaný rast počtu transakcií o 20,4 % pri poklese počtu zobchodovaných cenných papierov o 6,3 % a náraste dosiahnutého finančného objemu o 4,4 %. Rovnako ako v minulých mesiacoch, aj v januári mali v obchodovaní s dlhopismi prevahu priame obchody s finančným objemom 815,9 mil. eur, nad kurzotvornými obchodmi s objemom 19,2 mil. eur.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články