MF chce zmeniť limity na odmeny finančných sprostredkovateľov

17. marca 2017 9:54
SITA
Euro, peniaze, úplatky, bankovky
Ilustračné foto. pixabay.com

Rezort financií chce zmenou legislatívy posilniť profesionalizáciu finančných agentov, zvýšiť by sa mala aj transparentnosť a prehľadnosť nákladov finančných sprostredkovateľov.

Ministerstvo financií (MF) SR pripravuje novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí zavedenie limitov na odmeny finančných sprostredkovateľov a zmeny v ich vyplácaní. Rezort chce dosiahnuť, aby na trhu finančného sprostredkovania pôsobili iba kvalitní odborníci, ktorí budú v prvom rade sledovať záujmy klientov a poskytovať im odborné služby. Materiál bude ešte predmetom odborných diskusií so zástupcami všetkých dotknutých sektorov finančného trhu. Účinnosť novely sa predpokladá od roku 2018 s prechodnými obdobiami pre niektoré ustanovenia.

Požiadavky na vzdelávanie

Na Slovensku pôsobí v súčasnosti viac ako 30 tisíc finančných agentov. Novela zákona podľa rezortu reaguje na problémy z praxe, najmä v súvislosti s požiadavkami na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov. Zároveň sa zosúladí slovenská legislatíva s európskou smernicou o distribúcii poistenia.

“Na základe poznatkov z praxe vzišli požiadavky na vyššiu reguláciu osobitného finančného vzdelávania finančných agentov a poradcov, pokiaľ ide o jeho obsah a taktiež reguláciu tých, ktorí takéto vzdelávanie poskytujú,“ informuje ministerstvo v tlačovej správe. Dôležité je podľa ministerstva aj zvýšenie transparentnosti a prehľadnosti nákladov finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou finančných služieb vrátane provízií finančných agentov.

Zamedzia neodôvodnené prestupy klientov

Navrhovaná úprava má za cieľ zabezpečiť väčšiu stabilitu a sleduje obmedzenie neodôvodnených presunov klientov z jednej banky do druhej, kde hlavným motívom je získanie provízie, pričom záujmy spotrebiteľa sú podľa rezortu financií často druhoradé.

Zároveň sa zmení vyplácanie provízií v čase. “Rozloženie provízie v určitej časovej lehote výrazne zredukuje počty tzv. „jednorazových“ finančných agentov, ktorí uzavrú len niekoľko zmlúv vo svojom najbližšom okolí a svoju činnosť následne skončia,“ uvádza ministerstvo.

Zníži sa problém s regresom provízií

Nová regulácia by sa mala taktiež prejaviť v kvalitnejšej dlhodobej starostlivosti o klienta a v znížení miery prepoisťovania klientov po krátkom čase od uzavretia životnej poistky. Rozloženie v čase taktiež podľa ministerstva stabilizuje príjmy finančných agentov v dlhších časových lehotách a znižuje problém s regresom provízií z dôvodu storna poistných zmlúv.

Zmeny si vyžaduje aj oblasť zodpovednosti za škodu a spresnenie pravidiel pri konflikte záujmov. Novela prináša aj nové pravidlá výpočtu odkupnej hodnoty a reguláciu daňových nákladov pri finančnom sprostredkovaní.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články