Konsolidovaný zisk Slovenskej sporiteľne vlani stúpol o 1,6 %

26. februára 2016 9:22
SITA
Slovenská sporiteľňa
Ilustračné foto Slovenská sporiteľňa
AKTUALIZOVANÉ

Celková odvodová povinnosť v roku 2015 dosiahla hodnotu 33,3 mil. eur, v roku 2014 to bola suma 40,4 mil. eur.

Skupina Slovenskej sporiteľne dosiahla v minulom roku konsolidovaný zisk na úrovni 185,1 mil. eur pri medziročnom raste o 1,6 %. “Hlavným motorom bola starostlivosť o klientov a uspokojovanie ich potrieb, nielen v retaile, ale aj u korporátnych klientov,” skonštatoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Štefan Máj. Zároveň dodal, že sa spoločnosti podarilo rásť aj v prostredí nízkych úrokových sadzieb a silnej konkurencie na slovenskom trhu. Samotná Slovenská sporiteľňa dosiahla v minulom roku čistý zisk 184,1 mil. eur pri medziročnom náraste o 1,5 %.

Nízke úrokové sadzby

Čistý úrokový výnos skupiny vzrástol medziročne o 1,1 % na 469,0 mil. eur. Tento nárast spoločnosť dosiahla najmä vďaka rastu objemu poskytnutých úverov klientom o 1,3 mld. eur. K zvýšeniu čistého úrokového výnosu prispela tiež zmena štruktúry primárnych zdrojov v prospech bežných a sporožírových účtov na úkor termínovaných vkladov. Nárast čistého úrokového príjmu sa podaril podľa vyjadrení sporiteľne aj napriek nízkym úrokovým sadzbám na trhu a silnému tlaku na marže v novo poskytnutých ako aj v refinancovaných úveroch.

Zmenený systém odmeňovania

Čistý príjem z poplatkov a provízií poklesol medziročne o 1,6 % na 121,4 mil. eur. K hlavným dôvodom poklesu poplatkov patrilo predovšetkým zavedenie zmien v systéme odmeňovania klientov a simultánne vyplácanie bonusu za platbu kartou. Ďalšou príčinou bol značný pokles kartových poplatkov a poplatkov za správu cenných papierov. Celkový výpadok na správnych poplatkoch dosiahol 4,9 mil. eur.

Odvody poklesli, náklady tak boli stabilné

Prevádzkové náklady zostali v medziročnom porovnaní takmer nezmenené, keď dosiahli 267,6 mil. eur. Hlavným dôvodom bol pokles odvodu do Fondu ochrany vkladov, ktorý medziročne klesol o 6,5 mil. eur na 2,4 mil. eur. Bez tohto efektu by prevádzkové náklady vzrástli o 2,4 %, najmä kvôli vyšším mzdovým nákladom. Nárast mzdových nákladov o 3,7 mil. eur odzrkadľoval pozitívne obchodné výsledky, ako aj zvýšený objem a počet obchodov s klientmi.

V roku 2015 sa odvodová povinnosť banky rozšírila o nový príspevok do európskeho Rezolučného fondu, ktorý za rok 2015 predstavoval hodnotu 7,3 mil. eur. Celková odvodová povinnosť, teda banková daň, príspevok do Fondu ochrany vkladov, príspevok do Rezolučného fondu, v roku 2015 dosiahla hodnotu 33,3 mil. eur. V roku 2014 to bola suma 40,4 mil. eur.

Úvery aj vklady rástli

Konsolidovaný objem úverov klientom dosiahol ku koncu vlaňajška 9,4 mld. eur a v porovnaní s rokom 2014 sa zvýšil o 15,8 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré medziročne vzrástli o 15,9 %, resp. o 994 mil. eur. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré vzrástli o 15,5 %, čo je v absolútnych hodnotách 717 mil. eur. Záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2014 vzrástli o 10,4 % na 10,7 mld. eur. Vklady obyvateľstva sa medziročne zvýšili z 7,9 mld. eur na 8,7 mld. eur.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články