Klienti Rapid life životnej poisťovne sa sťažujú na jej konanie

18. apríla 2017 10:16
SITA, voFinanciach.sk
Dokumenty, zmluvy, zmluva
Ilustračné foto. pixabay.com

Poisťovňa s klientmi nekomunikuje a nevypláca im poistné plnenia.

Národná banka Slovenska (NBS) v poslednom období zaznamenala výrazný nárast počtu podaní klientov poisťovne Rapid life životná poisťovňa. Klienti poisťovne sa sťažujú najmä na to, že poisťovňa s nimi nekomunikuje a nevypláca im poistné plnenia, odkupnú hodnotu alebo mimoriadne poistné, a to napriek tomu, že jej doložili všetky potrebné a poisťovňou požadované doklady. Informovala o tom NBS v tlačovej správe.

Tlačovú správu ako aj právoplatné predbežné opatrenie vydané Národnou bankou Slovenska, ktorým zakázala poisťovni zavádzať spotrebiteľov, nájdete tu.

Podozrenie na porušenie spotrebiteľských práv

Z vybavovania podaní klientov, ktorí namietajú nezákonný postup poisťovne, NBS nadobudla podozrenie z porušovania ich spotrebiteľských práv. Centrálna banka už v apríli minulého roka vydala predbežné opatrenie, ktorým zakázala poisťovni zavádzať spotrebiteľov. Z neho vyplýva, že poisťovňa nie je oprávnená porušiť likvidáciu poistných udalostí a prestať vyplácať poistné plnenia dohodnuté v poistných zmluvách len z dôvodu, že sama nadobudla pochybnosť o platnosti poistných zmlúv.

Podľa súdov je zmluva platná

Postup poisťovne je podľa NBS absolútne neopodstatnený, nemá zákonný ani zmluvný základ. Konanie poisťovne orgán dohľadu považuje za účelové s úmyslom vyhýbať sa plneniu svojich zmluvných záväzkov. Centrálna banka upozorňuje spotrebiteľov na to, že v zverejnenom predbežnom opatrení sú odkazy na viaceré súdne rozhodnutia, ktoré sa týkajú individuálnych spotrebiteľských sporov voči spoločnosti Rapid life životná poisťovňa. Súdy podľa NBS dospeli k záveru, že poistná zmluva je riadne a platne uzavretá, a to napriek tomu, že poistné nebolo vypočítané v súlade s poistno-matematickými metódami.

NBS nie je podľa jej vyjadrení oprávnená poisťovni nariadiť vyplatiť jednotlivým klientom poistné plnenia, odkupnú hodnotu a ani mimoriadne poistné. NBS však uskutočňuje kroky a opatrenia voči poisťovni s cieľom zabezpečiť ochranu práv spotrebiteľov.

O spoločnosti

Rapid life životná poisťovňa bola zapísaná do Obchodného registra SR v júni 1994. V oblasti životného poistenia podniká od roku 1995. Na slovenskom trhu pôsobila do konca roka 2008 pod názvom Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, pričom internacionálny názov Rapid bol pridaný v roku 2006.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články