Kabinet odsúhlasil návrh rozpočtu Eximbanky na budúci rok

7. októbra 2015 12:04
SITA
Graf rast
Ilustračné foto patpitchaya/FreeDigitalPhotos.net

Eximbanka plánuje v budúcom roku dosiahnuť zisk 293 tis. eur.


Vláda v stredu odsúhlasila návrh rozpočtu Exportno-importnej banky (Eximbanky) na rok 2016. Eximbanka plánuje v budúcom roku dosiahnuť čistý zisk na úrovni 293 tis. eur. Oproti očakávanej skutočnosti za tento rok by to znamenalo nárast o 4 %. V roku 2014 banka dosiahla zisk po zdanení v sume 342 tis. eur.

Nárast výnosov z obchodných činností v roku 2016 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2015 predpokladá stabilizáciu, príp. mierny nárast obchodných aktivít v rozpočtovom roku. To sa v roku 2016 prejaví medziročným nárastom čistých výnosov z poistenia a zaistenia, stabilnou výškou výnosov z bankových aktivít. Mierne by mali poklesnúť výnosy z umiestňovania dočasne voľných prostriedkov pre predpokladané nižšie úrokové sadzby na peňažnom trhu.

Podpora exportu

Banka by mala podľa návrhu v budúcom roku podporiť prostredníctvom svojich aktivít slovenský export v celkovej výške 1,74 mld. eur. Oproti očakávanej skutočnosti za tento rok by mala byť podpora exportu vyššia o 150,8 mil. eur, resp. o 9,5 %. Uvedený nárast súvisí s vyššou podporou exportu z poisťovacích činností a tiež z bankových činností.

Banka plánuje prostredníctvom úverových a záručných aktivít podporiť slovenský export za 958,7 mil. eur. To je o 36,8 mil. eur viac v porovnaní s očakávanou skutočnosťou za rok 2015. Ťažiskom bankových činností Eximbanky bude naďalej priame financovanie úverov pri pokračujúcom poklese objemu refinancovania, a tiež poskytovanie záručných produktov.

Prostredníctvom poisťovacích a zaisťovacích činností plánuje banka v roku 2016 podporiť export v celkovej výške 780 mil. eur. To je o 114 mil. eur viac oproti očakávanej skutočnosti za rok 2015. V oblasti poistenia a zaistenia sa banka zameria na poistenie neobchodovateľných rizík s prioritou podpory projektov strednodobého a dlhodobého charakteru na rizikovejšie teritóriá.

Exportno-importnú banku zriadili zákonom z roku 1997. Poslaním Eximbanky je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít. Jej úlohou je zlepšiť hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články