Hodnota čistého bohatstva Slovenska sa vlani o niečo zlepšila

8. novembra 2017 18:36
SITA
Peniaze
Ilustračné foto. pexels.com

Zlepšeniu čistého bohatstva vlani pomohli aktualizované makroekonomické údaje.

Hodnota čistého bohatstva verejného sektora Slovenska sa v minulom roku zlepšila. Ku koncu roka dosiahla záporných 120,727 mld. eur, čo v pomere k hrubému domácemu produktu znamenalo mínus 148,8 %. Medziročne sa tak negatívny podiel čistého bohatstva verejného sektora na hrubom domácom produkte znížil o 22,1 percentuálneho bodu. Vyplýva to zo Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2016, ktorú v stredu prerokoval vládny kabinet.

Koncept čistého bohatstva sa začal sledovať na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a má dať popis hospodárenia verejného sektora ako celku. Verejný sektor pritom v tejto definícii zahŕňa okrem organizácií verejnej správy aj podniky verejnej správy a Národnú banku Slovenska. Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa pod čistým bohatstvom rozumie súčet vlastného imania subjektov verejnej správy, vlastného imania Národnej banky Slovenska, vlastného imania podnikov štátnej správy a podnikov územnej samosprávy, upravený o implicitné záväzky, iné aktíva a iné pasíva vrátane podmienených záväzkov.

Implicitné záväzky klesli

Podstatný dopad na čisté bohatstvo majú práve implicitné záväzky, teda náklady, s ktorými treba počítať do budúcnosti. Ide najmä o financovanie starnutia obyvateľstva cez dôchodkový systém a takisto cez zdravotníctvo. Hoci v minulom roku implicitné záväzky verejného sektora na Slovensku klesli, stále dosahujú až takmer 89 mld. eur. Práve zmene v implicitných záväzkoch pritom ministerstvo financií, ktoré súhrnnú správu kabinetu predložilo, pripisuje podstatný vplyv na zlepšenie celkového čistého bohatstva v minulom roku. Zmena v implicitných záväzkoch však vplývala predovšetkým z aktualizácie makroekonomických údajov a posunu východiskového roka. Projekcie nákladov do budúcnosti sa tak výraznejšie nezmenili.

Celkové aktíva verejného sektora pritom vlani stúpli o 646 mil. eur na 63,683 mld. eur, aj vďaka nárastu hodnoty dlhodobého hmotného majetku, ako je cestná a diaľničná infraštruktúra, pozemky, dopravné prostriedky a podobne. Z pasív sa medziročne zvýšili bankové úvery a rezervy, naopak kleslo vlastné imanie a záväzky.

Dlh verejnej správy presahuje 51 % HDP

Súhrnná výročná správa zároveň potvrdzuje, že slovenská verejná správa vlani hospodárila so schodkom 2,2 % hrubého domáceho produktu a konsolidovaný dlh verejnej správy dosiahol 51,8 % výkonu ekonomiky. V rámci Európskej únie tak vykázalo vyšší schodok verejných financií iba sedem krajín, naopak 18 štátov hospodárilo lepšie. Pre porovnanie, priemerný schodok v Európskej únii dosiahol za minulý rok 1,7 % hrubého domáceho produktu, avšak priemerný dlh verejnej správy krajín spoločenstva dosahuje až 83,2 % hrubého domáceho produktu.

Odporúčané články

Súvisiace témy:

Čo si o tom myslíte?

Podobné články