Explózia a požiar spôsobujú najväčšie škody podnikateľom na Slovensku

19. januára 2017 10:44
SITA, voFinanciach.sk
Poistenie, požiar
Ilustračné foto. pixabay.com

Škody po požiaroch a explóziách sa môžu vyšplhať aj na desiatky miliónov eur.

Explózia a požiar sú najväčšou hrozbou pre podnikateľov na Slovensku. V rámci sveta je najväčším rizikom biznisu už piaty rok po sebe prerušenie prevádzky a dodávateľského reťazca. Vyplynulo to z výsledkov prieskumu Allianz Risk Barometer 2017, v ktorom viac ako 1 200 rizikových manažérov veľkých spoločností a skupiny Allianz zo 40 krajín sveta identifikovalo najvýznamnejšie podnikateľské riziká.

Slovenskí podnikatelia majú strach z fyzických škôd

Na Slovensku sa podnikatelia, na rozdiel od zvyšku sveta, oveľa viac obávajú podľa Allianzu takzvaných fyzických škôd. “Už niekoľko rokov evidujeme najväčšie škody v podnikoch a výrobných spoločnostiach práve po požiaroch a explóziách. Takéto škody sa môžu vyšplhať aj na desiatky miliónov eur. Klienti si ich často poisťujú v kombinácii s rizikom strát pri prerušení prevádzky, ku ktorej často dôjde práve v dôsledku výbuchu, požiaru či inej udalosti,” povedal Daniel Ďuračka z odboru veľkých a špeciálnych rizík v Allianz – Slovenskej poisťovni.

“Doposiaľ najväčšou poistnou udalosťou bol výbuch uniknutého vodíka a zemného plynu počas výrobného procesu. Explózia poškodila výrobné zariadenia továrne, budovy aj elektronický systém riadenia výroby a bolo nutné aj prerušiť celú výrobu. Celková škoda sa vyšplhala až na 30,8 milióna eur,” uviedol Ďuračka.

Vplyv trhu a kybernetické riziká na konci rebríčka

V tesnom závese z pohľadu rizík podnikania nasledovali za požiarmi a explóziami straty v dôsledku prerušenia prevádzky. Prírodné katastrofy, ako búrky, záplavy, či zemetrasenie, sa v rebríčku biznis rizík na Slovensku ocitli na treťom mieste. Štvrtým rizikom bolo ľudské zlyhanie a na piatom mieste skončili zmeny v legislatíve a regulácii. Naopak, stagnácia a výkyvy trhu spolu s kybernetickými rizikami, ktoré sú považované za jedny z najväčších globálnych rizík, pre podnikateľov na Slovensku zatiaľ nepredstavujú kľúčovú hrozbu a v rebríčku skončili na konci prvej desiatky.

Rebríček biznis rizík na Slovensku

1.    Požiar, explózia    52 %
2.    Prerušenie prevádzky (vrátane dodávateľského reťazca, výkyvy)    48 %
3.    Prírodné katastrofy (búrky, záplavy, zemetrasenia)    32 %
4.    Ľudské zlyhanie    24 %
5.    Zmeny v legislatíve a regulácii (ekonomické sankcie, protekcionizmus)    20 %

Globálny biznis ohrozuje neistota

Prerušenie prevádzky stojí aj na začiatku roka 2017 v centre pozornosti globálnych spoločností ako najvýznamnejšie podnikateľské riziko. Pre firmy predstavuje hrozbu, ktorá môže viesť k značným stratám z príjmov aj preto, že sa objavujú stále nové spúšťače, ktoré znamenajú najmä nefyzické škody či nehmotné nebezpečenstvo ako sú kybernetické útoky, prerušenie spôsobené politickým napätím, štrajky či teroristické útoky. Z dôvodu stále väčšej prepojenosti spoločností a ich dodávateľských reťazcov sa potom ľahšie množia straty v prípade mimoriadnej udalosti.

Firmy čelia potenciálnej finančnej strate aj v dôsledku meniacej sa politickej situácie (Brexit, Trump). „Firmy po celom svete sa pripravujú na rok neistoty. Rizikoví manažéri musia počítať s nepredvídateľnými zmenami v právnom, geopolitickom a trhovom prostredí vo svete. Navyše sa objavuje celý rad nových rizík, ktoré si vyžadujú prehodnotenie súčasných nástrojov na monitorovanie a riadenie rizík,“ hovorí riaditeľ Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) Chris Fischer Hirs. Hrozbou číslo dva pre firmy vo svete je vývoj na trhu a tretím najväčším podnikateľským rizikom sú podľa prieskumu kybernetické útoky.

Rebríček biznis rizík vo svete

1.    Prerušenie prevádzky (vrátane dodávateľského reťazca, výkyvy)    37 %
2.    Vývoj na trhu (výkyvy, tvrdá konkurencia, stagnácia na trhu)    31 %
3.    Kybernetické útoky (počítačová kriminalita, únik dát, IT zlyhania)    30 %
4.    Prírodné katastrofy (búrky, záplavy, zemetrasenia)    24 %
5.    Zmeny v legislatíve a regulácii (ekonomické sankcie, protekcionizmus)    24 %

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články