ECB ukončila komplexné hodnotenie Sberbank Europe

14. novembra 2015 15:08
SITA
Peniaze euro bankovky
Ilustračné foto pixabay.com

Zistený nedostatok kapitálu vo výške 138,5 mil. eur banka plne vyriešila kapitálovými opatreniami prijatými v prvých deviatich mesiacov 2015.

Európska centrálna banka (ECB) ukončila komplexné hodnotenie Sberbank Europe, ktoré pozostávalo z hodnotenia kvality aktív (AQR) a záťažového testovania. „Opatrenia prijaté v roku 2015 plne pokryli nedostatok kapitálu, ktorý bol identifikovaný pri nepriaznivom scenári. Sberbank Europe vidí, že sa udržateľnosť jej biznisu opäť potvrdila a je v plnom súlade so všetkými existujúcimi požiadavkami ECB,“ povedal Axel Hummel, generálny riaditeľ Sberbank Europe.

Sberbank Europe zvládla hodnotenie kvality aktív, kapitálový ukazovateľ CET1 dosiahol 9,6 %, čo je nad požadovanou hranicou 8 %. Záťažové testovanie pred zohľadnením výsledkov AQR podľa vyjadrení Sberbank ukázalo, že pri základnom scenári dosiahol kapitálový ukazovateľ CET1 10,5 %, pri nepriaznivom scenári pre koniec roku 2017 dosiahol 6,3 %. Záťažové testovanie po zohľadnení výsledkov AQR ukázalo, že pri základnom scenári dosiahol kapitálový ukazovateľ CET1 8,9 %.

Banka doplnila kapitál

Záťažové testovanie po zohľadnení výsledkov AQR podľa vyjadrení Sberbank ukázalo, že pri nepriaznivom scenári pre koniec roku 2017 dosiahol ukazovateľ CET1 4,2 %, pričom hraničná hodnota je 5,5 %. Zistený nedostatok kapitálu vo výške 138,5 mil. eur banka plne vyriešila kapitálovými opatreniami prijatými v prvých deviatich mesiacoch 2015. Ďalších 100 mil. eur doplní a zaregistruje vo štvrtom kvartáli tohto roka.

Výsledky komplexného hodnotenia sú založené na finančných výsledkoch k decembru 2014. Nezahŕňajú kapitálové opatrenia prijaté v roku 2015.

Sberbank Europe, ktorá má riaditeľstvo vo Viedni v Rakúsku, je banková skupina 100-percentne vlastnená Sberbank Russia. Sberbank Europe je prítomná na 11 trhoch Strednej a východnej Európy. Je to Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina a Nemecko. Sberbank Europe celkovo prevádzkuje 288 pobočiek a zamestnáva približne 5 tis. ľudí.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články