DSS AXA uzatvorila polrok so ziskom 3,28 mil. eur

31. augusta 2015 14:14
SITA
Graf rast
Ilustračné foto. renjith krishnan/FreeDigitalPhotos.net

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka čistý zisk spoločnosti stúpol takmer o 1,22 tis. eur.

Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) AXA ukončila prvý polrok tohto roka so ziskom 3,28 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka čistý zisk spoločnosti stúpol takmer o 1,22 mil. eur. Celkové výnosy spoločnosti za január až jún predstavovali 7,27 mil. eur a celkové náklady 3,26 mil. eur. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila spoločnosť DSS AXA.

Výnosy firmy z poplatkov účtovaných klientom za pol roka dosiahli 7,2 mil. eur. Finančné výnosy spoločnosť zaznamenala v sume 67 tis. eur. Ostatné náklady penzijná firma evidovala vo výške 2,16 mil. eur, ďalších 1,3 mil. eur predstavovali náklady firmy na poplatky a provízie. Personálne náklady spoločnosti tvorili 201 tis. eur.

Majetok DSS v celkovej výške 71,1 mil. eur tvoril ku koncu júna tohto roka takmer výlučne obežný majetok, keďže hodnota dlhodobého majetku spoločnosti dosiahla 8 tis. eur. Základné imanie penzijnej firmy predstavovalo ku koncu prvého polroka 47,9 mil. eur, zákonný rezervný fond 1,44 mil. eur a ostatné kapitálové fondy 1,13 mil. eur. Záväzky spoločnosti dosiahli ku koncu júna 13,2 mil. eur.

O spoločnosti

Jediným akcionárom spoločnosti je AXA Leben AG. V súčasnosti DSS AXA spravuje majetok sporiteľov v sume 1,58 mld. eur.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články