DSS Aegon vykázala za polrok čistý zisk 1,44 mil. eur

2. septembra 2015 14:55
AEGON
Ilustračné foto SITA / AP Photo/Peter Dejong

V porovnaní s prvým polrokom vlaňajška ide o nárast čistého zisku o 72 tis. eur.


Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) Aegon, a. s. hospodárila v prvom polroku tohto roka s čistým ziskom 1,44 mil. eur. V porovnaní s prvým polrokom vlaňajška ide o nárast čistého zisku o 72 tis. eur. Výnosy spoločnosti za prvých šesť mesiacov tohto roka predstavovali 2,58 mil. eur a náklady 728 tis. eur. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila DSS Aegon.

Na poplatkoch od klientov spoločnosť za polrok zinkasovala 2,33 mil. eur a finančné výnosy dosiahli 115 tis. eur. Celkové náklady spoločnosti pozostávali najmä z ostatných nákladov v sume 337 tis. eur a z personálnych nákladov na úrovni 291 tis. eur. Ďalších 24 tis. eur predstavovali náklady na odplaty a provízie a 21 tis. eur odpisy majetku.

Aktíva dôchodkovej spoločnosti v celkovej výške 14,29 mil. eur tvoril ku koncu júna obežný majetok v sume 14,12 mil. eur a dlhodobý majetok v hodnote 171 tis. eur. Základné imanie spoločnosti predstavovalo ku koncu júna 10,05 mil. eur a zákonný rezervný fond 2,01 mil. eur. Záväzky evidovala penzijná firma ku koncu júna v sume 363 tis. eur.

Jediným akcionárom dôchodkovej spoločnosti je Aegon Levensverzekering N.V. V súčasnosti eviduje spoločnosť vo svojich troch dôchodkových fondoch čistú hodnotu majetku sporiteľov v objeme 576,8 mil. eur.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články