DDS Stabilita vykázala ku koncu júna zisk 961 tis. eur

10. septembra 2015 11:41
SITA
Graf rast
Ilustračné foto. renjith krishnan/FreeDigitalPhotos.net

V porovnaní s prvým polrokom minulého roka ide o nárast o 544 tis. eur.

Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Stabilita dosiahla za prvý polrok tohto roka čistý zisk 961 tis. eur. V porovnaní s prvým polrokom minulého roka ide o nárast o 544 tis. eur. Celkové výnosy spoločnosti za január až jún predstavovali 3,41 mil. eur a celkové náklady 2,16 mil. eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení DDS Stabilita za prvý polrok tohto roka, ktorú agentúre SITA poskytla spoločnosť.

Výnosy spoločnosť dosiahla v prvom polroku prevažne vo forme poplatkov od klientov, ktoré tvorili 3,4 mil. eur. Finančné výnosy penzijná firma zaevidovala v sume 2 tis. eur a ostatné výnosy dosiahli 7 tis. eur. Celkové náklady penzijnej firmy pozostávali najmä z personálnych nákladov v hodnote 796 tis. eur a ostatných nákladov, ktoré predstavovali 579 tis. eur. Náklady na propagáciu a reklamu vykázala spoločnosť v sume 304 tis. eur.

Aktíva správcu dobrovoľných penzijných úspor vo výške takmer 6,9 mil. eur tvoril ku koncu júna tohto roka najmä obežný majetok v sume takmer 6,3 mil. eur. Dlhodobý majetok spoločnosti bol na úrovni 595 tis. eur. Vlastné imanie dôchodkovej firmy predstavovalo 6,11 mil. eur, z toho 1,66 mil. eur tvorilo základné imanie. Záväzky spoločnosť vykázala vo výške 774 tis. eur.

DDS Stabilita vznikla v roku 2007 transformáciou z doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita. Súčasní akcionári spoločnosti sú ŽSR s 55,26-percentným podielom, Lorea Investments Limited Cyprus s 21,72 %, U. S. Steel Košice, s. r. o. s 9,3 %, ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom s 8,5-percentným podielom, Železiarne Podbrezová držia v spoločnosti 5,17-percentný podiel a fyzická osoba Marek Szabo vlastní 0,05-percentný podiel na základnom imaní firmy.

Odporúčané články

Čo si o tom myslíte?

Podobné články